emlak vadisi
Emlak Vadisi
Tüm Başlıklar

Konut inşaatları tamamlandıktan sonra, binanın belirlenen standartlara uygun yapılıp yapılmadığını gösteren yapım izin belgesine iskan ruhsatı denilmektedir. İskan ruhsatı olan evler, oturma izni olan evler olarak tanımlanmaktadır. Oturma izni olmayan evler için tapu alınamayacaktır.

Tapu işlemlerinde, iskan ruhsatı istenilir ve bina ile ilgili iskan ruhsat belgesi sunulmalıdır. Oturma izni olmayan evler için tapu başvurusu yapıldığında, daire tapusu değil, arsa tapusu verilecektir. İskan ruhsatı olmayan binalarda, oturma izni verilmeyeceği gibi banka kredileri de verilmeyecektir. İskan ruhsatı olmayan binalara, su, elektrik, doğalgaz gibi abonelikler de verilmeyecektir.

Bireysel İskan Alınabilir Mi?

İskan ruhsatı, binanın tamamı için verilen ve binanın kullanıma uygun olduğunu gösteren belgedir. İskansız binalardan daire satın alanlar, bireysel olarak başvuru yapsalar bile bireysel iskan alamayacaklardır. İskan belgesi alabilmek için binanın bulunduğu yerin belediyesine, inşaatı yapan müteahhittin bina ile ilgili tüm belgeleri vermesi ve binanın denetlenmesini sağlaması gerekiyor.

İskan ruhsatı alınmadan, dairede oturmaya başlayanlar ceza verilebilmektedir. İnşaatı yapan müteahhit şirket kapanmış ya da şirket sahibi ölmüş olsa bile iskansız binalar için oturma izni verilmemekte, oturanlara ceza uygulanmaktadır. Bina için iskan belgesi, Belediye İmar Müdürlüğü Yapı Kullanım İzin biriminden alınmalıdır. Bina projesinin, onaylanması gerektiği için iskan alma işlemleri bireysel olarak değil, binanın tamamı için alınabilmektedir.

Yapı Kullanım İzin Belgesi

Yapı kullanım izin belgesi (iskan ruhsatı) inşaatın eksiksiz olarak tamamlanmasından sonra verilmektedir. Yapı kullanım izin belgesi içeriğinde, binanın taban alanı, inşaat alanı, toplam kat sayısı, daire sayısı, yükseklik ölçüsü, birim maliyeti ve toplam maliyet gibi birçok özellik gösterilmektedir.

Belediye İmar Müdürlüğü görevlileri inşaatı tamamlanan binayı teknik yönden inceler ve kanunlarla belirlenen standartlara uygun olduğunu gördüklerinde, iskan ruhsatı belgesini düzenleyecektir. İskan ruhsatı için yapılan incelemelerde, binanın, ısıtma sistemi, su tesisatları, yakıt türü, döşeme malzemeleri, duvar malzemeleri, ortak kullanım alanları ile ilgili tüm teknik özellikler dikkate alınmaktadır.

İskan İçin Gerekli Belgeler

İskan ruhsatı işlem süreçleri, inşaatın yapıldığı yerin belediye imar müdürlüğü sorumluluğunda yürütülmektedir. İskan için başvurular, inşaatı yapan şirket ya da kişiler tarafından yapılır. İskan için belediye ile birlikte su idaresi, elektrik idaresi, itfaiye, sivil savunma, Sgk gibi kurumlara da başvuru yapılması gerekiyor. İskan için gerekli olan belgeler, belediyelere göre değişiklik gösterebilmektedir.

İskan için gerekli olan belgelerden bazıları şunlardır;

 • Başvuru dilekçesi,
 • İş bitirme tutanağı,
 • Mimari müracaat formu,
 • Hakkediş raporu,
 • Isı yalıtım belgesi,
 • Yapı denetim sertifikası,
 • Asansör ruhsatı,
 • İnşaat ruhsatı,
 • Enerji kimlik belgesi,
 • Harç ücreti makbuzları,
 • Fen işleri müdürlüğü uygunluk yazısı,

İskan ruhsatı için başvuru yapacak olanlar, belediye İmar Müdürlüklerinden başvuru için istenilen tüm belgeleri öğrenerek, eksiksiz olarak tamamlar ve başvurularını yapabilirler.

Oturma İzni İçin Yapılması Gerekenler

İnşaatı tamamlanan binalar için oturma izin alınması, işi yapan kişi ya da şirket sorumluluğundadır. Bina inşaatı tamamlandıktan sonra daire sahiplerinin oturabilmesi için oturma izninin belediyeden ve diğer kurumlardan alınmış olması gerekiyor. İskan ruhsatı alabilmek için inşaattan sorumlu kişi başvuru dilekçesini hazırlayarak, belediyeye başvurusunu yapar.

Belediyenin teknik ekipleri, inşaat alanını inceler ve gerekli kontrollerini yaparlar. İskan ruhsatının verilebilmesi için binanın, yapı standartlarına göre yapılmış olması gerekiyor. İskan ruhsatı verilebilmesi için eksiklikler tespit edildiğinde, başvurucuya eksikleri gidermesi için süre verilir ve eksiklikler giderildikten sonra tekrar incelenir. Belediyeye harç ve sigorta ödemeleri yapıldıktan sonra iskan ruhsatı verilecektir.

Oturma İzni Olmayan Binalarda Yaşanacak Problemler

Birçok kişi kredi kullanmadan, birikimleri ile daire satın aldığı için çok sayıda iskan ruhsatsız binanın bulunduğu bilinmektedir. Oturma izni yani iskan ruhsatı olmayan binalarda bazı problemler yaşanabilecektir. Bu problemler, binada bulunan tüm dairelere, su, elektrik ve doğalgaz aboneliklerinin verilmemesi, kat irtifakı tapularının kat mülkiyetine çevrilememesi, gerekli durumlarda bina için yıkım kararı alınması gibi ciddi problemlerdir. Standartlara uygun yapılmamış ve iskan ruhsatı alamamış binalarda, birçok teknik sorunlar yaşanabilecek, ciddi masrafların ortaya çıkmasına ve iskan ruhsatı alınmasına engel olacaktır. Bunun için daire satın almadan önce mutlaka iskan ruhsatı ve diğer belgeler istenmelidir.

İskansız Daire Alınır Mı?

İskan, satın alınılan daireler için oturma izni anlamına gelmektedir. Ülkemiz, İmar kanununa göre tüm binaların iskan belgesi olmak zorundadır. İnşaat başlamadan önce projesini belediyeye onaylatan, inşaat firması, inşaat tamamlandığında da iskan belgesini almakla sorunludur. İnşaatın tamamlanmasına rağmen, iskan ruhsatının alınmaması o bina için ayıp yani kusur olarak görülmektedir. İskansız daire alanlar, inşaat sorumlularına, bina ile ilgili iskan ruhsatı aldırmadıklarında, ceza ile karşılaşabileceklerdir.

İnşaatı tamamlanmasına rağmen iskanı alınmayan binaların, neden iskan almadığı araştırılmalıdır. İskan alınmasına engel olan bir eksiklik varsa tespit edilen eksiklikler giderilerek, inşaat sorumlularının iskan belgesi talep başvurusu yapmaları sağlanmalıdır. İskansız daire satın alanlar, tapu işlemleri için başvuru yaptıklarında, daire ruhsatı alamayacaklar, aldıkları ruhsat arsa ruhsatı olabilecektir.

Eski Binalara İskan Almak

İnşaat tamamlandığında iskan belgesi alınmamış ve oturulmaya başlanmış eski binalara, iskan almak mümkündür. Eski binalar için iskan belgesi başvuru evraklarını hazırlayanlar, belediyeye başvuru yaparak bina oturma izin belgesini alabilecektir. Eski binalar için gerekli olan belgeler arasında, yapı kullanım dilekçesi, vergi dairesi, inşaat ilişik kesme belgesi, su idaresinden dış kanal belgesi alınması gerekiyor.

Yapı denetim kuruluşu tarafından hazırlanmış ve onaylı rapor, çevre emlak vergi borcu yoktur yazısı ve tapu kayıtlarının onaylı suretleri ile başvuru yapılabilecektir. Kişiler, belediye imar müdürlüklerinden binalar ile ilgili iskan belgesi sorgulamalarını yaparak, iskan durumu hakkında bilgi alabilecektir.