emlak vadisi
Emlak Vadisi
Tüm Başlıklar

Gayrimenkul tapu sahibi olanlar, mirasçılarına ya da başka birilerine tapuda bağış yapabilmektedir. Bağış işlemleri, bir bedel ya da karşılık almaksızın, malın mülkiyetinin başkasına devredilmesi işlemleridir. Reşit olmayan kişiler, kanuni temsilcileri ile bile tapu bağışı yapamamaktadır. Vasilerde, vesayeti altındaki kişilerin malına başka bir kişi ya da kuruma bağışlayamamaktadır. Yapılacak tüm bağış işlemleri, kanunla belirlenmiş ve gerekli şartlar oluştuğunda bağış yapılması sağlanmaktadır. Tapuda bağış yapmak isteyen kişilerin en çok merak ettiği konulardan birisi devir işlemlerinde harç ücreti ya da vergi çıkıp çıkmayacağıdır.

Bağış Hibe İşlemleri

Bir gayrimenkul tapu bağışlama işlemleri, Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde yapılmakta ve kanunen belirlenen ve emlak değeri üzerinden hesaplanan tapu harcı oranının ödenmesi istenmektedir.

Tapuda bağış işlemleri için istenilen belgeler şunlardır;

  • Bağışlanacak taşınmaza ait tapu belgesi,
  • Bağış yapan ve bağışı kabul eden kişilerin fotoğraflı kimlikleri,
  • Her iki tarafın son altı ayda çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı,
  • Taşınmaza ait belediyeden emlak beyan değer belgesi,

Bu belgeleri hazırlayanlar, taşınmaz tapu devir işlemlerini yapabilecektir. Tapuda bağış yapıldığında, daha az vergi verileceği düşüncesi yanlıştır ve bağış yapıldığı için taşınmaz için daha fazla vergi çıkabilecektir.

Kimler Tapuda Bağış Yapabilir?

Tapuda, bağış ya da hibe, bir taşınmazın, rıza dahilinde başka kişilere devrinin yapılması olarak açıklanmaktadır. Bağış yapılabilmesi için şartlar belirlenmiş ve belirlenen şartları taşıyan kişiler tapuda bağış yapabilecektir. Tapuda kimlerin bağış yapabileceğinden daha çok kimlerin bağış yapamayacağı bilinmelidir.

Reşit olmayanlar, reşit olan ancak temyiz kudreti bulunmayanlar, zihinsel özürlüler, kanuni temsilcileri olsa bile tüm reşit olmayanlar, tapuda bağış yapamayacaktır. Kanunda belirlenen şartlara uygun yapılmayan tapu bağış işlemleri için varisler, iptal davası açabilecek ve bağış işleminin bozulmasına neden olabilecektir. Ortak hisseli tapularda, kişiler sadece kendi payları ile ilgili bölümü bağış yapabilecektir.

Tapu Hibe Harcı Ne Kadar?

Tapu hibe harç miktarları her yıl için belirlenmekte ve Resmi Gazetede yayınlandığı andan itibaren geçerli olmaya başlamaktadır. Harçlar Kanunu Genel Tebliği kapsamında, tapu bağış harçları düzenlemeleri yıllık yapılmaktadır. Tapuda bağış ya da hibe harcı, taşınmazın kayıtlı değeri üzerinden binde 68.31 oranında belirlenmiştir. Hibe işlemi rücu şartı ile yapılmakta ve bağışı kabul edenin, bağış yapandan önce ölmesi durumunda mülkiyetin bağış yapana geri dönmesini sağlamaktadır. Taşınmaz devri ile ilgili yapılan işlemlerde, ödenecek olan harç miktarı, belediye tarafından taşınmaz için belirlenen emlak değeri ya da değerleme raporunda belirtilen oran üzerinden ödenmektedir.

Tapuda Bağış Nasıl Yapılır?

Gayrimenkul tapuları, bağış yoluyla başkaları adına geçebiliyor. Bağış işlemi, bir karşılık ve bedel olmadan, malın sahipliğinin devredilmesi şeklinde yapılmaktadır. Tapuda bağış işlemleri, tapu sahibinin reşit olması ve temyiz kudretinin olması durumunda sorunsuz olarak yapılabilecektir. Bağış yapmak isteyenler, tapu devri için istenilen belgeleri hazırlar ve işlemlere başlayarak, bir bedel almadan, tapu devrini hemen yapabilecektir. Tapu sahipleri, istenilen belgeleri hazırlarken, belediyeden emlak beyan belgesini temin etmiş olmalıdır. Tapu bağışında, harç ücreti ödemesi yapılmaktadır. Harç ücretleri ise Döner Sermaye İşletmesince belirlenir ve geçerlilik süresi için resmi gazetede yayınlanmaktadır.

Tapuda Şartlı Bağış Nedir?

Bağış yapacak olan kişinin 18 yaşından büyük olması ve temyiz kudretine sahip olması, tapu bağışı yapması için yeterli olacaktır. Bağış işlemleri için tapu sahibi, gerekli belgeleri hazırladıktan sonra tapuya başvuru yapar ve işlemlerini gerçekleştirir. Tapuda bağış işlemleri şartlı olarak yapılabilmektedir. Bağış yapan kişi, bağışı kabul eden kimseye bazı sorumluluklar yükleyebilecektir. Bu şartlar, taşınmaz üzerinde, nelerin yapılabileceği ya da yapılamayacağı şeklinde olabilecektir.

Tapuda şartlı bağışlarda, yeni düzenlenen resmi belge olan tapu belgesine, belirlenen mükellefiyetler yazılmaktadır. Tapu bağışları, rücu şartı ile yapılabiliyor. Bağış yapılan kişi, bağış yapan kişiden önce ölürse, tapu tekrardan bağış yapan kişiye geçer. Bu şart dışında hiçbir şekilde tapu geri dönmesi söz konusu değildir. Tüzel kişiliklere, tapu bağışı yapıldığında da, tüzel kişilik sona erdiği anda tapu bağışından vazgeçilmiş sayılır ve bağıştan dönüş için yeterli sebep olarak görülmektedir.

Rücu Şartı

Tapuda şartlı bağışlarda geçerli olan şartlardan birisi rücu şartıdır. Adına bağış yapılan kişi bağış yapan kişiden önce öldüğünde, rücu şartı geçerli olur ve taşınmazın tescil kaydı, bağış yapan adına yeniden yapılabilmektedir. Bu işlemlerin yapılabilmesi için mahkeme kararına gerek yoktur ve ölüm belgesi ile tapuya başvuru yapılması yeterlidir. Rücu şartı ile bağışlanan tapularda, taşınmasın eski sahibi, bağış yapılan kişinin ölüm kayıt belgesini ile tapu sicil müdürlüğüne başvuru yaparak, tapunun yeniden adına rücu edilmesini isteyebilecektir. Tapuda bağış işlemlerinden sonra bağış yapılan kişi taşınmazı başkalarına devretmiş olsa bile, rücu şartı ile bağışlanan kişi öldükten sonra bağış yapan adına tescil edilebilecektir.

Tapuda Bağış İptali Nasıl Yapılır?

Gayrimenkul sahipleri, kendi adlarına tapu kaydı bulunan taşınmazlar hakkında her türlü tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Taşınmaz sahipleri, çocuklarından birisine ya da başka kişilere bağışta bulunabilecektir. Bağış yapan kişinin ölümünden sonra mirasçıları, yapılan bağışın iptalini isteyebilecektir. Taraflar, tapu iptali için mahkemeye başvuru yaparlar ve iptal nedenlerini, hazırlayacakları dava dilekçesinde detaylı olarak belirtirler.

Tapuda bağış işlemlerinin iptali, mahkemenin vereceği karara göre ret ya da kabul edilebilecektir. Tapuda bağış yapılabilmesi için kişinin akli dengesinin yerinde olması, 18 yaşından büyük olması gibi şartlar aranıyor. İptal davası açanlar, bağış yapan kişinin sağlık raporu ile yaşını ya da akli dengesi durumunu tespit ettirmelidir. Tapuda bağış iptali için açılan dava kabul edildiğinde, yeni tescil işlemi tüm mirasçılar adına yeniden yapılır.