emlak vadisi
Emlak Vadisi
Tüm Başlıklar

Hayat sigortası, sigorta sahibinin ölmesi, kalıcı ve kritik hastalıklara yakalanması durumunda mağduriyet yaşanmaması için yaptırılan sigortadır. Bu sigorta sözleşmede belirlenen hastalık, sakatlık ve ölüm gibi olayların yaşanması durumunda sözleşmede belirlenen şartlara uygun olarak kişinin ve ailesinin teminat almasını sağlar. Bu sayede yaşam standartları sigorta etkisiyle daha iyi olabilir. Hayat sigortası Dünya genelinde geçerliliği bulunan bir sigorta türüdür.

Neden Hayat Sigortası Yaptırılmalıdır ?

İnsanlar kendileri için hayat sigortasını yaptırmalıdır çünkü yaşanan olumsuz olaylarda kişiye ve aileye maddi güvence sağlar. Sigortayı yaptıran kişinin vefat etmesi durumunda ardında kalan ailesi sigorta sözleşmesinde belirlenen tutarda sigortadan para alır ve bu sayede yaşamlarına devam edebilirler. Aldıkları parayla eğitim vs gibi masraflarını karşılayabilirler. Sigorta yaptıran kişinin kaza ve hastalık gibi durumlarda malul duruma gelmesi durumunda ise sigorta kişiye ve ailesine belirlenen tutarda ödeme yapar. Bu sayede hem kişi hem de ailesi kaza sonrası yaşamlarını daha iyi standartlara sahip olarak devam ettirebilirler.

Hayat sigortası ile ayrıca kişinin kaza geçirmesi durumunda tedavi masrafları düşük primlerle karşılanır ve böylelikle tedavi yükü ortadan kalkar. Aynı şekilde kişinin tehlikeli hastalığa yakalanması durumunda sigorta tedavi masraflarının ödenebilmesi adına finansal destek sunar. Ayrıca ödenen primler sayesinde vergi avantajlarından da yararlanılabilir. Bunlar dışında tercih edilen sigorta şirketine bağlı olarak sunulan imkan ve avantajlardan yararlanma hakkı elde edilebilir.

Kimler Hayat Sigortası Yaptırmalıdır ?

Hayat sigortasından yararlanma şartları sigorta şirketlerine ve kişilerin tercih ettiği sigorta türlerine bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak hayat sigortası için belirlenmiş yaş şartı 18 ile 65 yaş aralığındadır. Bu yaş aralığında olan ve risklere karşı teminat kazanmak isteyenler sigortayı yaptırarak hem kendilerine hem de ailelerini güvence altına alabilirler.

Hayat Sigortasının Çeşitleri Nelerdir ?

Hayat sigortaları risk ağırlıklı hayat sigortaları ile birikimli hayat sigortaları olarak ikiye ayrılırlar. Birikimli hayat sigortaları kişilerin birikim yapmalarına yardımcı olan hayat sigortalarıdır. Birikimli hayat sigortalarının süresi en az 10 yılla sınırlıdır. Bu sigortayı yaptıran kişiler sigortadan yaşam kaybına karşılık yararlanmak istediklerinde kişilerin vefatı sonrasında ailelerine belirlenmiş olan tutar ödemesi yapılır.

Malul olma durumunda da aynı şekilde kişiye belirlenen tutar ödenir. 10 yıllık süre zarfından ölüm, hastalık ve kaza olaylarının gerçekleşmemesi durumunda ödenen primlere bağlı olarak kişilere toplu ödeme yapılır. Risk kaynaklı hayat sigortalarında ise geçerlilik süresi bir yıldır.

Bu bir yıl içerisinde sigortalının hayatını kaybetmesi durumunda tazminat kişinin ailesine ya da poliçede belirttiği kişiye ödenir. Ayrıca sigorta poliçesinde teminat olarak belirtilmesi durumunda kaza ve hastalık sonucu maluliyetin yaşanmasıyla da tazminat ödemesi yapılabilir.

Hayat Sigortasının Teminatları Nelerdir ?

Hayat sigortalarında belirlenmiş olan ana teminat genellikle vefat teminatıdır. Ancak tercih edilen sigorta türü ve sigorta şirketine bağlı olarak ek teminatlardan da yararlanmak mümkündür.

Bu teminatlar arasında şunlar vardır;

 • Hastalık nedeniyle tam maluliyet
 • Kaza sebebiyle ölüm
 • Kaza sebebiyle tam maluliyet
 • Tehlikeli hastalıklar
 • Birikim teminatları
 • Kaza tedavi masrafları teminatı
 • İşsizlik
 • Toplu taşıma araçlarında kaza sonucu vefat
 • Kaza sonucu geçici iş göremezlik teminatı
 • Kaza sonucu gündelik hastane masraflarına dair teminat

Bu teminatlardan yararlanılması için sigorta poliçesinde hangi teminatların hayat sigortasına dahil edildiğinin belirtilmesi gerekir. Aksi takdirde teminatlardan yararlanma hakkından faydalanılamaz.

Hangi Durumlarda Hayat Sigortası Ödeme Yapmaz ?

Sigorta şirketinin hayat sigortası sahiplerine ya da ailelerine ödeme yapmadığı durumlar vardır. Yolcu sıfatı dışında havadayken vefat edilmesi durumunda sigorta sadece riyazi ihtiyat ödemesi yapar. Yaşam tazminatı bu durumda ödenmez. Sigorta yaptıran kişinin sigortasından yararlanma hakkı bulunan kişinin sigortalıyı öldürmesi durumunda ödeme alması mümkün olmaz. Şirket tarafından ödeme ailenin diğer bireylerine yapılır.

Aids, nükleer saldırı ve sabotaj olayları sebebiyle ölümün gerçekleşmesi durumunda sigorta sadece matematik karşılıkları öder. Aksi sigorta poliçesinde belirtilmişse yaşam tazminatını da ödemesi mümkündür. Sigorta sahibinin intihar sebebiyle vefat etmesi durumunda sigortanın riyazi ihtiyatı ödeme yükümlülüğü vardır. Bunun dışında teminatı ödemez ancak sigortanın 3 yıl ve üzeri prim ödemesi yapmış olması durumunda teminatı da ödemesi gerekir.

Hayat Sigortası Yaptırırken Nelere Dikkat Edilmelidir ?

Kendilerini ve ailelerinin geleceklerini garantiye almak isteyenler hayat sigortası yaptırmak istediklerinde sigorta yaptırmadan önce dikkatli davranmaları ve durumlarına uygun sigorta türünü tercih etmeleri gerekir. Böylelikle kaza, ölüm ve maluliyet durumlarında teminat hakkı kazanabilirler.

Hayat sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır;

 • Meslek, medeni hal, rahatsızlık ve yaşam biçimine uygun sigorta türünü tercih etmeleri gerekir.
 • Riskli mesleklerde çalışan kişilerin bu riskleri teminat kapsamına alan hayat sigortası seçmesi hem ailesi hem de kendisi için önemlidir.
 • Sigorta poliçesini imzalamadan önce yükümlülüklerini ve yaşanacak kaza veya ölüm olaylarında kullanabilecekleri teminat haklarını okumaları şarttır. Aksi takdirde haktan yararlanamama veya ek prim ödemesi gibi durumlarla karşılaşabilirler.
 • Sigortanın kapsam dışı durumlarının iyi incelenmesi gerekir.
 • Sigorta sözleşmesi sırasında kişilerin sorulara doğru cevaplar vermeleri gerekir. Cevapların yanlış olması sözleşme ve sigortanın iptaline neden olabilir.

Bu maddelere dikkat ederek kişilerin kendilerine en uygun sigorta türünü seçmeleri ve poliçeyi imzalamaları gerekir. Bu sayede güvence kazanmış olurlar ve sigortanın geçerli olduğu sürece yaşadıkları kazalar, hastalıklar ve ölüm durumunda bu güvencelerden yararlanabilirler.

Hayat Sigortasında Vergi Avantajı Var Mıdır ?

Hayat sigortasında vergi avantajı vardır. Birikimli hayat sigortalarında sigorta sahibinin kendisi, çocuğu ve eşi için ödemiş olduğu primlerin yarı tutarını gelir vergi matrahından indirmeleri mümkündür. Riskli hayat sigortalarında ise ödemelerin bitmesi durumunda primlerin %15’ini vergiden düşmeleri mümkündür.

Hayat Sigortası Primleri Ödenmediğinde Ne Olur ?

Hayat sigortası yaptıran kişilerin primlerini zamanında ödemeleri gerekir. Prim ödemeleri zamanında ödenmediği takdirde sigortanın feshi gerçekleşir. Bir yıl veya daha kısa süreli sigortalarda primin vadesinde ödenmemesi durumunda vade bitişiyle temerrüde düşme durumu gerçekleşir ve 15 gün içinde ödeme yapılmazsa sigorta teminatı durdurulur.

Sigorta teminatının durmasının ardında 15 gün boyunca prim ödemezse sigorta feshi gerçekleşir. Bir yıldan uzun hayat sigortası yaptıran kişilerin primlerini ödememeleri durumunda ise sigortacı kişiye taksitin 30 gün içinde ödenmesi gerektiğini belirten bir mektup gönderir. 30 gün içinde ödeme yapılmazsa sigorta feshedilir.