emlak vadisi
Emlak Vadisi
Tüm Başlıklar

Konut sigortası, sadece evinizi değil binayı ve ek talebe göre eşyaları da teminat altına almaktadır. Bina teminatında, bina içi tesisatları da bu kapsam içerisindedir. Bina, eşya ve evleri kapsayarak tam bir koruma sağlar. Konut sigortasına dâhil olan bazı içerikler bulunmaktadır. Sigorta yapıldığında poliçenin içerisinde yer alan bu maddelere göre olası durumda hangi hallerde sigortadan yararlanılacağı bilinir.

Konut Kaskosunun Kapsamı

Hasar durumunda bazen eşyalar da hasar görmektedir. Konut sigortasında eşyaları da güvence altına almak önemlidir. Sigorta poliçesinde eşyalar için fiyat farkı ile sigorta işlemi yapılır. Bu miktar genellikle düşük maliyetlerde olmaktadır. Tam kapsamlı bir konut sigortasında eşya sigortalatmak faydalıdır.

Ev Sahibi ve Kiracılar Bakımından Konut Sigortası

Ev sahibi olan kişilerin konut sigortası yaptırması kadar kiracılarında yaptırması doğaldır. Kiracılar bu konuda eşyaları sigortalatmayı tercih edebiliyorlar. Konut sigortasının bazı risklere karşı eşyaları ve konutu koruması ile geleceğe daha güvenli bakılır.

Konut Sigortası Ana ve Ek Teminatlar

Konut sigortasında yer alan teminatlar poliçe içerisinde yer alır. Konut sigortası kapsamına giren riskler iki bölümde incelenir. Bunlar; ana teminatlar ve ek teminatlar olarak bulunmaktadır. Ana teminatlar arasında; sigorta şirketleri arasında değişiklik olabilse de genellikle yangın teminatı ana teminatlar arasındadır. Yangın teminatında; yıldırım ya da infilak durumunda yangından zarar görülmesi durumunda geçerlidir. Ek teminatlar ise daha geniş kapsama sahiptir.

Bunlar;

  • Grev, halk hareketleri
  • Lokavt
  • Kargaşa
  • Kötü niyet

Bu neden ile uğranılan hasarlarda, hasar bedeli belirlenir ve %5 oranına muafiyet uygulanır.

Konut Sigortasında Cam Kırılması, Hırsızlık ve Yardım Hizmetleri

Cam kırılmasında; sabit, dik olarak duran cam ve ayna kırılması gibi durumları kapsar. Ferdi kaza; poliçeye yönelik olarak kaza neticesinde vefat ederse lehtara, süreli sakatlık halinde ise poliçedeki limitler doğrultusunda tazminat ödenir. Hırsızlık durumunda; hırsızlık nedeni ile eşyaların çalınması, hırsız tarafından binaya zarar verilmesi halinde zarar karşılanır. Yardım hizmetlerinde; elektrik, çilingir, su tesisatı, cam, tamir, acil servis, irtibat hizmeti verme gibi hizmetler verilir. Enflasyondan korunma kapsamında; bina ya da eşyaların hasar dönemindeki güncel değerinde zararın karşılanmasını sağlar. Sigorta bedeli, sigorta süresinde enflasyondan korunma oranları arasından seçim yapılır ve o oranda artış yapılır. Seçilen oranın DİE tarafından belirlenen oran üzerinde olması halinde, DİE tarafından belirlenen oran dikkate alınır.

Konut Sigortasında Aile Reisi Sorumluluğu, Dâhili Su, Araç Çarpması ve Duman

Sigortalının ikametinde yaşayan ailesinin, mesken içerisinde bu kişilere gelecek beden ve maddi zararın kaza sonucu gerçekleşmesi poliçede belirtilen limitlerde karşılanır. Ev içerisinde su tesisatı kaynaklı patlama, su taşkını, su sızıntısı, tesisatın kırılması, donması ya da suyun açık unutulması sonucu oluşan zararların karşılanması sağlanır. Sigortalının konutuna kara ya da hava taşıtların çarpmasında hasarlar güvenceye alınır. Bacaya bağlanmış olan borunun, ısıtma ya da pişirmek adına kullanılan makinelerin kusuru nedeniyle çıkan dumanın neden olduğu zararlar karşılanır.

Yangında Kira Kaybı, Enkaz Kaldırma

Yangın sonucunda kiracı, mal sahibi ve sigortalı arasında bazı zararlar karşılıklı olarak güvence altına alınmaktadır. Bu hasarlarda öncelikli olarak yangına sebebiyet veren kiracı ise ev sahibinin zararı ve oluşan kira kaybı önlenmeye çalışılır. Sigortalı tarafından kapsama alınan bu güvence ile hasar daha az maddi sorunlarla atlatılmaya çalışılır.

Hasardan kaynaklı olarak konutun oturulmayacak durumda olması sonucu yıkıntının taşınması için olan masraflar karşılanır. Aynı zamanda taşınmanın zorunlu olduğu durumlarda, hasarlı konutun onarımı, sıfırdan inşası gibi durumlarda poliçede belirlenen limitler doğrultusunda teminat dâhilinde karşılanmaktadır.

Doğal Afet Nedeni İle Konut Sigortası Kapsamı

Türkiye'nin doğal afet bölgesinde olması nedeni, doğal afet nedeni ile oluşabilecek hasarları güvence altına alınmak istenen sigortalar arasındadır. Sel baskınları bazı illerde sıklıkla yaşanan bir doğal afettir. Bunun nedeni; coğrafi konum, şehircilik planı ya da farklı nedenler olabilir. Sigortalının konutunun; dere, kanal, çay ya da nehir gibi bölgede olması sonucu oluşan zararlar poliçe kapsamındadır.

Deprem ve yanardağ patlaması sonucu tüm zararlar karşılanır. Deprem gibi doğal afetlerde DASK tarafından belirtilen limit üzerinden ödeme yapılmaktadır. DASK poliçesinde belirtilen limiti aşan kısma istinaden, konut sigortasında deprem ve yanardağın püskürmesi teminatı talebe göre talep edilir. Doğal afetler arasında yer kayması, fırtına ya da kar gibi doğa olayları da vardır. Yer kayması yani heyelan, bazı bölgelerde yaşanması muhtemel olaylar arasındadır. Bu nedenle bireyler konut sigortasını yoğun olarak talep eder.

Sigortalının yer aldığı konutunun yer aldığı arsa, yer kayması, toprak çökmesinden kaynaklı hasarlar teminata alınır. Fırtına nedeni ile oluşan rüzgârın neden olduğu maddelerin konuta çarpması kapsama dâhildir. Kış mevsiminde yaşanan aşırı kar yağışları nedeni ile çatıya kar birikmektedir. Karların yığılması sonucu çatıda ağırlık olur ve çökmeler yaşanır. Bu durum yapıya zarar verebilir. Kar ağırlığı adına yapılan teminat içerisinde bina, güvenceye alınan eşyalarda oluşan zararlar karşılanır.

Konut Sigortasının Önemi

Konut sigortasının olması sonucu meydana gelebilecek doğal afet gibi hesapta olmayan zararların karşılanması önemlidir. Hasarlar oluştuğunda çok yüksek maddi kayıplar oluşabilir. Konutun zarar görmesi sonucunda maddi zararların dışında oluşabilecek manevi kayıplar da oluşur. Bu iki zararın oluşması kişiler için daha kötü sonuç oluşturur.

Özellikle doğal afetlerde meydana gelen hasarın maddi olarak karşılanması kişilerin bir nebze rahatlamasını sağlar. Konut ve içerisinde bulunan eşyaların korunması ile mağduriyet en aza indirgenir. Konut sigortası yaptırılması halinde poliçe içeriğinin kontrol edilmesi önemlidir. Bazı sigorta şirketleri tüm bu riskleri kapsayan bir poliçe yapmayabilir.