ufuk saçıntı
Ufuk Saçıntı

Bilineceği üzere, Belediyeler sürekli işçi olarak ve tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam sağlamaktadır. Sürekli işçi olarak çalışanlar devlet memuru statüsünde olmayıp Belediyelerin yan iştiraklerinde çalışıyor olarak gösterilmektedir. Dönemsel olarak çıkarılan kanunlarla bu statüde bulunan işçiler tam zamanlı sözleşmeli personel statüsüne alınarak doğrudan bağlı olduğu Belediye bünyesinde devlet memuru olarak istihdam edilmektedir.

Yakın zamanda da çıkarılan 7433 sayılı kanun ile, sürekli işçi olarak çalıştırılan kişilerin devlet memuru statüsüne geçirilerek belediye bünyesine alınmasına karar verilmiştir. Ancak Belediyeler tarafından eşit işlem ilkesine aykırı olarak sürekli işçilerin tamamı memur statüsüne geçirilmemiştir. Yıllarca Belediye’ye bağlı yan iştiraklerde çalıştırılan sürekli işçiler, bu haksız ve eşitlik ilkesine aykırı karar ile mağdur edilmiştir. Buna ilişkin Belediye’ye tam zamanlı sözleşmeli personel statüsüne alınma talebi ile başvuru yapılıp ret kararı verilmesi halinde İdare Mahkemesinde dava açılması gerekmektedir. Belediyeler tarafından alınan bu hukuka aykırı kararın iptali halinde sürekli işçi statüsünden memur statüsüne geçirilen kişiler, dava süresince geçen süredeki tüm özlük haklarıyla beraber memur olarak göreve başlatılır.

Konu ile ilgili bilgi almak gerekli hallerde hukuki destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişime geçmek için TIKLAYINIZ