ufuk saçıntı
Ufuk Saçıntı
Tüm Başlıklar

Konutlarda Evcil Hayvan Beslemek


Kalabalık kent yaşayışının sıkıntılarından bir nebze olsun kurtulmak için insanlar evlerinde, işyerlerinde veya bahçelerinde evcil hayvanlar beslerler. Bu bazen bir kedi veya köpek olabileceği gibi balık ya da kuş da olabilir. Sıra dışı hayvanların evde beslendiği de olmuştur. 2004 yılında kabul edilmiş kanunda; insanlar tarafından evinde, işyerinde ya da özel arazisinde özel zevk ve refakat amacı ile muhafaza edilen veya düşünülen her türlü hayvana ev veya süs hayvanı denmiştir.
Ülkemizde evcil hayvanlar çoğunlukla kuş, kedi, köpek ve balık dörtlüsü içerisinden seçilmektedir. Bazen bu hayvan çeşitliliğine sincap, tavşan, ördek, bay faresi, su kaplumbağası gibi çeşitler de dahil olmaktadır.
İnsanlar çok farklı nedenler ile evde hayvan beslerler. Akşam iş dönüşü, eve gelince yalnızlığı paylaşmak isteyen insanlar da evcil hayvan besler, çocukların sorumluluk duygusunun geliştirmek için de evde evcil hayvan beslenilir. Hobi olarak da evcil hayvan beslenileceği gibi bazen de eve gelirken sokakta bulunan yaralı bir kedi yavru iyileştikten sonra bile evde kalabilir. Çoğunlukla evde beslenen balık ve kuş çok rahat bir şekilde bizlere bir sıkıntı vermeden beslenebilmektedir. Kuş ve kedi de ise bazı durumlarda ev içinde veya komşular ile sıkıntı olabilmektedir.


Evcil Hayvan Beslemenin Sorumlulukları Nelerdir ?

Evcil hayvan beslemenin sorumlulukları


Ülkemizin de tarafı olduğu Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne göre hiç kimse evde veya bahçesinde beslediği bir evcil hayvanın acı, sıkıntı ve ıstırap çekmesine neden olamaz. O hayvanın sizin olması ona kötü davranabileceğiniz anlama gelmez! Ayrıca bu sözleşmeye göre hiç kimse ev hayvanını terk edemez, sokağa bırakamaz, aç bekletemez, tedavisinden kaçınamaz. Bir hayvanı bakmayı kabul eden kişi onun sağlığından ve mutluluğundan sorumludur.
Hayvanları koruma kanununa göre tüm evcil hayvanlar türüne uygun yaşam standartları içerisinde barındırılmalıdır. Sahipleri, hayvanların korunması, bakımı ve kötü muamele görmemesinden sorumludur. Bu hayvanları besleyenler hayvanlardan kaynaklanan tüm kirlilik ve zararlardan sorumludur. Gerekli tedbirleri almadığından dolayı oluşabilecek tüm zararları karşılayacaktır. Apartman ve toplu konutlarda hayvan besleme özgürlüğü vardır, ancak etrafa verebileceği tüm zararları önlemek amacı ile tüm tedbirleri de almak zorundadır.


Site veya Apartman Yönetimi Evcil Hayvan Beslenmesini Yasaklayabilir mi ?


Yönetim planında hayvan besleme yasaklanamaz. (İstanbul Anadolu 12.Sulh Hukuk Mahkemesi 29.3.2013 tarihli 2012/542 E.2013/432 K. Kararı… Bu kararda kat maliklerinin beslediği hayvanın tahliyesi reddedilmiştir)Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi, Ev Hayvanların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesine ve Hayvanları Koruma Kanununa göre hayvanlar hak sahibi bir varlık olarak görülmüştür. Bu nedenle Kat Mülkiyeti Kanununa göre tüm malikleri bağlayan sözleşmeler nedeni ile yönetim planı hayvan haklarını ihlal edemez. Yönetim planında hayvanların haklarını ihlal eden kararlar alınmışsa bile bunlar Borçlar Kanunu madde 27 ‘ye göre, sakat kabul edilmektedir. Yukardaki mahkeme kararında olduğu gibi, hayvan çevresine rahatsızlık vermediği halde sadece yönetim planında olduğu için evinden uzaklaştırılamaz. Koşulara ve etrafa zarar vermeyen bir evcil hayvanın, sadece yönetim planı nedeni ile evden uzaklaştırılması, hakkın kötüye kullanılması sayılmaktadır. Yeni taşındığınız evde evcil hayvan beslemek istiyorsanız uzun kanuni prosedürlerle uğraşmamak için yönetim planını inceleyiniz.

Evcil hayvanlar etrafa ne gibi zararlar verebilir? 


Köpekler


Gürültülü bir şekilde havlayarak, saldırma meyilli olarak, dışkılarının ortada bırakılması ile bina içerinde koşarak çok gürültü çıkarması ile ve bina içerisinde eşyalara zarar vermesi sebebi ile komşular arasında sürtüşmelere sebep olabilmektedir. Bunların bir kısmını hayvan iyi bir eğitim alarak önlenebilir. Fakat bina içerisinde beslenecek köpekte uysal bir hayvandan seçilmelidir. Dışarıdan dolaştırılacağı zaman tasmasız gezdirilmemeli ve sahibi yanında bir çöp torbası taşımalıdır. Herkesin bildiği gibi tüm özgürlükler diğer fertlerin özgürlüğünü engellediği zaman sona erer. Köpeklerin aşıları zamanında yapılmalı ve yiyecekleri aksatılmamalıdır. Köpeğin karakterine uygun olarak tasma boyu seçilmelidir. Uzun tüylü köpeklerin tüyleri daha sık olmak üzere, taranarak bakımları yapılmalıdır. Evde beslenilecek köpekler türleri arasında yasaklanmış ırklar yoktur.
Bir apartmanda yaşıyorsanız ve köpeğiniz varsa en fazla rahatsızlık havlama sesinden olabilir. Sizi biri şikâyet ettiğinde önce diğer daire sahiplerinin de rahatsızlık durumu incelenir. Şikâyet eden kişinin dairesinden ses ölçümü yapılır. Şikâyetin geçerli olması için desibelin belirlenen sınırın üzerinde ve sürekli olması gereklidir. Şikâyet uygun görülürse hayvanın tahliyesi için icra kararı çıkarılır ve evden uzaklaştırılır. Bu kararla genellikle hayvan sahibi de taşınma kararı alır. 

Kediler


Belirli bir eğitim almış kediler dışkı ve idrarlarını kedi kumuna yaparlar, sahipleri bu kedi kumundaki atıkları özel kürekleri ile toplayarak çöplere koyarlar. Kedi dışkıları bir poşet içerisinde kapı önlerine konulduğunda ağır ve mide bulandırıcı bir kokuya neden olmaktadır. Komşularımıza ve apartman görevlisine saygı gereği bunlar en az üç poşet iç içe konulmalıdır. Kedilerin ev eşyasına zarar vermesi çok görülen olaylardandır. Tırnaklarını geçirdiği kumaş ve deri tüm mobilyalarda derin hatıralar! ,bırakırlar. Kedilerin tırnakları belirli zaman aralıkları ile kesilmeli, komşu ziyaretlerinde mümkünse yanımızda götürülmemelidir. Kedilerin yiyecekleri zamanında verilmelidir, çok uzun süre tek başlarına bırakılmamalı ve aşıları tam yapılmalıdır. Tüyleri sık sık taranarak toparlanmalıdır.


 Evcil hayvanlara yapılacak en büyük kötülüklerden birisi de, uzun süre ev ortamında bakılan bu hayvanları sokağa terk etmek olmaktadır. Ev ortamına alışan bir evcil hayvan sokağa çok zor adapte olabilmektedir. Barınakta kalan bir hayvan da, sanki cezaevinde kalan bir insan gibidir.


Evinde bir hayvan beslemek isteyen kişiler kendisinin ve komşularının buna hazır olup olmadığına bakmalıdır. Bazen anlık bir heves ile eve getirilen bir canlı, 3-4 gün sonra istenmeyen ilan edilebilmektedir. Evde hayvan beslemeye niyetiniz varsa, hem o canlının tüm haklarına hem de komşular arası hukuka aşırı dikkat etmelisiniz. Evcil hayvanın, yaşayan, mutluluğu ve üzüntüyü bilen bir canlı olduğu unutulmamalıdır.