ufuk saçıntı
Ufuk Saçıntı
Tüm Başlıklar

Kira sözleşmesinde önemli hususlar hakkında hazırladığımız bu yazımızda “kira sözleşmelerinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?” sorusunun yanıtlarını bulabilirsiniz.

Ev kontratı imzalayan alıcı

Taşınmazların kiralama süreçlerinde mülk sahipleri ve kiracılar açısından en önemli hususların başında gelen kira sözleşmeleri, her iki tarafın da haklarının korunmasını sağlar. Kira sözleşmeleri eksiksiz ve usul bakımından uygun olduğunda olası bir anlaşmazlık durumunda taraflar haklarını arayabilirler. Bu nedenle kira sözleşmeleri imzalanırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında tarafların bilgi sahibi olmaları gerekir. 

Kira Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

1. Mal Sahibinden Emin Olun

Kira sözleşmesi imzalanırken özellikle kiracıların dikkat etmeleri gereken en önemli unsurlardan biri kira sözleşmesi yaptıkları tarafından mal sahibi olup olmadığının bilinmesidir. Kişi mal sahibi değilse mal sahibi yerine sözleşme imzalayacak kişinin yasal bir vekaleti olup olmadığının sorgulanması gerekir. Bunun için tapu senedi örneği incelenebilir veyahut kişinin sahip olduğunu iddia ettiği vekaletnamenin görülmesi istenebilir. 

2. Sözleşme Süresi

Kira sözleşmelerinde tarafların hukuki haklarının kullanılabilmesi için kira sözleşme süresi önemli bir unsurdur. Kira sözleşmesinin 1 senelik ya da 5 senelik olması kiracıların da ev sahiplerinin de haklarını değiştirebilir. Örneğin kira sözleşmesi 1 senelik imzalanıyorsa ancak sözleşmede 5 sene ibaresi yazılıysa kiracı 1 senenin sonunda evi tahliye ettiğinde ek sorumluluklarla karşılaşabilir, aynı durum ev sahibi için de geçerlidir. 

3. Devir ve Ortak Alma Konusu

Kira sözleşmelerinde devir veya ortak alma hakkı ile ilgili bilgi yer almalıdır. Taşınmazı kiralayan kişi haklarını devretme ya da yanına yeni kiracı alma hakkına sahip olmalıdır. 

4. Kefalet Konusu Önemli

Kira sözleşmelerinde kefalet konusu da tarafları yakından ilgilendirir. Kira sözleşmelerinde bir ya da birden fazla kefil olması mümkündür. Kefil varlığı kiracıların ödemeleri aksatması halinde ev sahiplerinin haklarının korunmasını kolaylaştırır. Sözleşmeye kefil dahil edilecekse kefalet miktarının sınırlandırılmış olmasına dikkat edilmelidir. 

5. Kira Artış Miktarı

Kira sözleşmelerinde kira artış miktarı ile ilgili bir ibare bulunması hem mülk sahiplerinin hem de kiracıların haklarının korunmasını sağlar. Yeni Borçlar Kanunu doğrultusunda kira artış miktarı üretici fiyat endeksi oranını geçemez. 

6. Sözleşmenin Sona Erdirilmesi

Kira akdinin sona ermesi ve otomatik uzaması kira sözleşmesinde önemli noktalar arasında yer alır. Borçlar Kanunu maddelerine göre yapılan bir kira sözleşmesi kendiliğinden sona ermez. Kira sözleşmesi tarafların sessiz kalması halinde bir kira dönemi daha otomatik olarak uzar. Bu nedenle feshedilmesi düşünülen bir sözleşme yapılmışsa sözleşmede belirtilen zaman zarfında tarafların birbirine haber vermesi gerekir. 

7. Kira Vakiti ve Ödeme Şekli

Kira sözleşmesinde kiranın ödeme şekli ve kiranın ödeme zamanı net bir şekilde belirtilmelidir. Bu noktada kiracılar ve ev sahipleri kendi şartlarına en uygun zaman aralıklarını belirleyebilirler. Kiranın her ay düzenli ödenmesi de bir senelik kira bedelinin peşin olarak talep edilmesi de mümkündür. Önemli olan ödemenin zamanının ve şeklinin net olarak sözleşmede yer bulmasıdır. 

8. Depozito

Kira sözleşmesinde depozito maddesi bulunmalıdır. Hangi şartlarda depozito isteneceği, neden verildiği ve ne kadarlık bir depozito ödemesi yapılması gerektiği ile ilgili bilgiler kesin olarak sözleşmede yer almalıdır. 

9. Demirbaş ve Tadilat

Kira sözleşmesinde önemli noktalar arasında demirbaşlar ve yapılacak tadilatlar ile ilgili maddeler de gösterilebilir. Kiralaması yapılan taşınmazın hangi koşullarda kiracıya teslim edildiği, taşınmazdaki demirbaşlar ve kiracının ne kadar depozito ödemesi yapacağı hakkında sözleşmelerde net olunması gerekir. 

10. İletişim Bilgileri

Kira sözleşmelerinde her iki tarafın iletişim bilgilerinin de doğru ve eksiksiz yer alması en önemli hususlardan biridir. Kira sözleşmesinin adres bölümünde kira sözleşmesine konu olan taşınmasın adres bilgileri yer almalı ve bu bilgilerin doğru olduğundan emin olunmalıdır. Ek olarak ev sahibinin ya da kefil sözleşmeye dahil edildiyse kefilin de iletişim adreslerinin kira sözleşmesi kapsamında doğru yazılmalıdır. 

11. Devreden Borçlar

Kira sözleşmelerinde kiracılar için en önemli hususlardan biri de kira sözleşmesi imzalarken devreden borçların yükümlülüğünün yeni kiracı tarafından alınmayacağından emin olunmasıdır. Kira sözleşmesinde eski kiracılardan kalan su, elektrik, doğalgaz ve aidat borçlarının yeni kiracıya ait olmadığına dair madde bulunmalıdır.