ufuk saçıntı
Ufuk Saçıntı
Tüm Başlıklar

Ölüm Hak , Miras Helal. Öncelikle yakınını kaybeden herkesin başı sağolsun. Ölüm sonrası mirasçıların yapması gereken işlemleri detaylarıyla anlatmaya çalıştık. Umarım fayda sağlarsınız. 

Ölümden Sonra Mirasçıların Yapması Gereken İşlemler
 • Yetkili makamdan ölüm belgesinin alınması
 • Ölen şahsın nüfustan düşürülmesi
 • Veraset ilamı çıkarılması
 • Tapu intikal işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Vergi dairesine veraset beyannamesi verilmesi
 • Vergi dairesinde intikal ve devir işlemlerinde kullanılmak üzere yazı alınması
 • İntikal ve devir işlemlerinin gerçekleşeceği kurumlara bu yazı ve istenen diğer evraklarla başvuruların yapılması

Ölüm Belgesi Nereden Alınır ?

 • Ölüm resmi bir sağlık kurumunda gerçekleşmiş veya sağlık kurumuna getirilmiş ise o kurumun başhekimi onaylı şekilde düzenlenir ve kurum tarafından size verilir.
 • Ölüm özel bir sağlık kurumunda gerçekleşmiş ise tedaviyi sağlayan hekim tarafından düzenlenir belediye tabibi , toplum sağlığı hekimi veya aile hekimi tarafından onaylanarak size verilir.
 • Ölüm herhangi bir sağlık kuruluşunda gerçeklememiş ve cenaze buralara götürülmemiş ise belediye tabibi veya aile hekimi tarafından düzenlenerek size verilir.
 • Kırsal kesimlerde tabib bulunmaması durumunda ise jandarma komutanı veya muhtar tarafından ölüm belgesi düzenlenerek size verilir.

Ölen şahsın nüfustan düşürülmesi işlemi nasıl yapılır ?

Yetkili makamdan alınan ölüm belgesi ve ölen şahsın nüfus cüzdanı ile beraber en geç 10 gün içerisinde olmak koşulu ile nüfus müdürlüğüne başvurularak nüfustan düşürme işlemi gerçekleştirilir. ( Artık ölüm belgesi düzenlendikten sonra ölüm belgesini düzenleyen kurum nüfus müdürlüğüne bilgilendirme yaparak nüfustan düşürme işlemini tamamlıyor. )

Veraset Nedir ?

Ölen kişiden kalacak mirasta hak sahibi olma durumudur.

Veraset İlamı Nedir ?

Veraset ilamı veraset sahibi kişinin resmi mirasçılık belgesidir.

Veraset İlamı Dilekçe Örneği

................... SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

Davacı : Veraset Talebinde bulunan kişi

TC Kimlik No / Adresiniz:

Davalı: Hasımsız

Dava: Veraset

........ ili , .............ilçesi , ................ hane , .............cilt , ...................sahife nüfusa kayıtlı ( oğlum,kardeşim,babam,annem vb. ) ..../ ......../ 2020 tarihinde vefat etmiştir. Geride kanuni olarak ...........................................................................( baba,anne,kardeş,eş ve çocukları) ...................bırakmıştır. Başka sağ mirasçısı yoktur. Veraset ilamının düzenlenip tarafımıza verilmesi için işbu davanın açılması zarureti doğmuştur.

Hukuki Sebepler: Türk Medeni Kanunu'nun 495 ve devamı maddeleri

Deliller: Nüfus kayıtları ve tanıl beyanları

Talep: Belirttiğim nedenlerden dolayı bir suret veraset ilamının düzenlenip tarafıma verilmesini saygıyla arz ederim. ..../...../2020

Davacı ( Yasal mirasçılardan herhangi birisi )
İmza

Veraset İlamı Nereden Alınır ? Nasıl Çıkarılır ?

Veraset ilamı almanın en kolay olduğu yer noterlerdir. Mirasçılardan herhangi biri başvurarak noterlerden temin edebilir. Mirasçılardan herhangi biri yurtdışında ikamet ediyorsa veya mirasçı sayısı ciddi sayılarda ise sulh mahkemelerine başvurmak gerekmektedir. Ortalama 2 ay içerisinde veraset ilamı temin edilebilir.

Veraset ilamı Ücreti Nekadar ?

Veraset ilamı için 2022 yılı itibariyle ücret 354,50₺ dir.

Veraset İlamı Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?

 • Nüfus kayıt örneği
 • Ölüm belgesi
 • Veraset Talebini belirten dilekçe

Tapu İntikal İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Veraset ilamı ve mirasçılardan birinin kimliği ile tapu müdürlüğüne başvurması intikal işlemleri için yeterli olacaktır. Miras kalan gayrimenkuller mirasçılara hisseleri oranında pay edilir.

Vergi Dairesine Veraset Beyannamesi Verilmesi

Ölen şahsın vergi borçlarının ve mirasçılar tarafından varsa edinilecek mal varlığının vergilendirilmesi amacıyla uygulanan sistemdir.Ölen şahsın ve mirasçıların varsa borçlarının ödenmesi gerekmektedir aksi durumda mirasçılar edinilen mirası satamaz ve devir edemezler. Veraset beyannamesi verilerek vergilerden sorumlu kişilerin belirlenmesi sağlanır. 

Veraset Beyanı Nereye Verilir ?

Ölen şahsın ikametgahının bulunduğu yerdeki vergi dairesine verilir. Eğer şahıs yurtdışında yaşıyorsa türkiye de ki son ikametgahın buluduğu adreste ki vergi dairesine verilir.

Veraset Beyanı Nezaman Verilir ?

Veraset beyanı verilmesi için farklılık gösteren süre sınırlamaları bulunmaktadır. Bunları kısa kısa açıklayalım.

 • Ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş ve varislerde Türkiye’de ikamet ediyorlarsa, ölüm tarihinden itibaren dört ay içinde,
 • Ölüm yabancı memlekette gerçekleşmiş ve varislerde aynı yabancı memlekette ise, ölüm tarihinden itibaren dört ay içinde,
 • Ölüm yabancı memlekette gerçekleşmiş, varisler Türkiye’de veya ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş varisler yabancı memlekette ise, ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde,
 • Ölüm yabancı memlekette gerçekleşmiş ve varisler başka bir yabancı memlekette ise; ölüm tarihinden itibaren sekiz ay içinde

veraset beyanının verilmesi gerekmektedir. Bu süreler içerisinde beyan gerçekleştirilmezse mirasçılara ceza çıkmaktadır.

Vergi Dairesinden Yazı Alınması

Beyan işlemlerinin tamamlanmasından sonra miras ile ilgili işlem yapılacak kurumlarda kullanılmak üzere vergi dairesinden yazı alınması gerekmektedir. Vergi dairesi borcu yoktur yazısı talep edilmesi halinde ilgili kurumlara online olarakta gönderilebilmektedir.

Bankalarda Bulunan Nakit Mirasın İntikali Nasıl Yapılır ?

Vergi dairesinden beyan sonrası alınan yazı ile beraber mirasçılar bankalara başvuru gerçekleştirerek nakit miraslarını temin edebilirler.

Miras Kalan Araç İntikali Nasıl Yapılır ?

Vergi dairesinden alınan borcu yoktur yazısı ile beraber noterden araç devir işlemi gerçekleştirilebilir.

Videolu Anlatım