ufuk saçıntı
Ufuk Saçıntı
Tüm Başlıklar

Çatılar, yapıları hava şartlarından korumak için yapılırlar. Yapıların en üst kısımlarıdır. Taşıyıcı kısmı ahşap, çelik, betonarme olarak yapılabilmekte, farklı örtü çeşitleri ile kaplanabilmektedir. Çatıların eğimleri ve üzerlerindeki örtüler, yalıtımları iklim şartlarına göre belirlenmektedir.

Çatı İzolasyonları Nasıl Yapılır ?

Çatı ısı izolasyonu yapıları aşırı ısınmaktan koruduğu gibi ısı kayıplarını da engellemektedir. İzolasyonu olmayan bir yapıda en üst katı kullananlar aşırı sıcak ve ısınamamaktan şikâyet ederler. En üst katlardaki ısı kaybı alt katları da etkilemektedir. Bu sebeple çatı tüm binaya ait kabul edilir. Çatı izolasyonu ısı iletkenlik değeri λ=0,065 W/mK nin altında olan malzemeler ile yapılabilir. Yalıtım malzemelerinin in  λ  değeri ne kadar düşükse, o kadar daha iyi ısı yalıtım malzemesi olarak kabul edilir. 

Taşyünü ve Camyünü Malzemeler İle Çatı İzolasyonu

Çatıların taşıyıcı kısımları betonarme, çelik ve ahşap olmak üzere 3 farklı şekilde yapılabilmektedir. Çatı karkasının durumuna göre örtü altı veya çatı tabanında yalıtım malzemeleri kullanılmaktadır. Cam yünü, taş yünü küf ve mantar oluşumuna izin vermez, çürümez ve kokusuzdur, her ikisi de doğal bir malzemelerdir, tamamen geri dönüşebilir. Taş yünü Volkanik kayaçlardan elde edilen minerallerin çok yüksek sıcaklıklarda eritilmesi ile elde edilmektedirler. Cam yünü ise, silis kumunun 1200°C – 1250°C’de eriyik haline getirilerek, elyaf haline getirilmesi sonucu elde edilmektedir.

Cam yünü ve taş yünü çatı arasına serilerek veya çatı arasında çatı örtüsünün altına monte edilerek yalıtım sağlanmaktadır. Çatı tabanında serildiğinde zamanla kirlenme, toparlanma olmakta, çatı altından depolama amaçlı faydalanılmamaktadır. Taş yünü ve cam yünü ısı yalıtımı yanında, yangın güvenliği ve gürültünün azaltılması amacı ile de kullanılır. Lifli yapısı nedeniyle ses dalgaları absorbe edilir. 

Çatı İzolasyonu

Eps, Xps İle Çatı İzolasyonu

Eps ve xps türü malzemeler yanıcı malzemedir. Eps oldukça yumuşak olduğundan çatı tabanında kullanılması tavsiye edilmez. Şap ile korunacaksa xps çatı tabanında kullanılabilir. Çatı örtü altına çatı arasından monte edilerek kullanımı daha yaygındır. Montajı yapıştırıcı harç ve dübeller ile olabilir. Yangın sınıfı uygun olan bir malzemeler çatı yalıtımında kullanılmalıdır. Yapılabilirse bu malzemelerden eps ile çatı altından komple mantolama yapmak en doğru yalıtım yöntemi olacaktır. Xps malzeme ile çatı karkası üzerinde çatı örtüsü altında konularak da yalıtım yapılabilir. Eps malzeme yumuşak bir ürün olduğundan tabanda ve çatı karkası ile örtüsü arasında kullanılmaz.

Sandviç Panel İle Isı İzolasyonu

Sandviç paneller hızlı ve yalıtım konusunda isabetli bir çatı çözümüdür. Betonarme, çelik ve ahşap çatıların hepsine uygulanabilir. Çok küçük çatı alanı olan işlerde oldukça pahalı bir çözüm olabilmektedir. Sandviç paneller her yerde bulunan hazır elemanlar değildir, nakliyesi ve bitiş elemanlarının bulunması pahalı olabilir. Konut tipi yapılarda çatı alanları küçük olduğundan sandviç panel kullanımı az olmaktadır.

Endüstriyel yapılarda çatı izolasyonu ve örtü paneller sayesinde tek kalemde halledilmektedir. Sandviç paneller galvaniz, boyalı sac ve alüminyum olabilmekte, dolgu olarak da poliüretan ve eps gibi malzemeler kullanılmaktadır. Sandviç panel ile çatı kaplama yapıldığında mahya ve birleşim noktaları ilave olarak izole edilmelidir. Sandviç panellerin en büyük handikabı; farklı eğimlerde mahya ve derelerin oluşması bu sebeple de burada izolasyon bütünlüğünün bozulması olmaktadır.

Püskürtme Poliüretan İle Isı İzolasyonu

Son yıllarda sprey malzemeler ile çatı izolasyonları da yapılmaya başlanılmıştır. Sprey poliüretan köpük çatı araları için iyi bir ısı yalıtım çözümüdür. Sprey poliüretan ahşap ve çelik çatılar için ilave avantajlar getirmektedir. Sprey malzeme çatı dikme ve aşıklarını çepeçevre sarmaktadır. Bu sarma sayesinde malzemeler korozyon ve diğer etkilerden korunmaktadır.

Sprey malzeme ile en küçük hava geçişleri bile önlenilmektedir. Bu ise toz ve haşere girişini de engeller. Bu malzeme ile ısı yalıtımı ile birlikte ses izolasyonu da sağlanmaktadır. Burada dikkat edilecek sprey kalınlığının yeterli olmasıdır. Çok ince bir tabaka istenilen etkiyi yapmamaktadır. Isı bölgelerine göre kalınlık daha da fazla artabilmekte olsada en az 3 cm tabaka alınlığı önerilmektedir.

Püskürtme poliüretan sprey köpük, ek yerinin olmaması, tüm boşlukları doldurarak ısı köprüsü oluşmasını önlemesi açısından çatı yalıtımı için avantajlı bir malzemedir. Çatı yalıtım malzemesi tasarım aşamasında belirlenmesi, ekonomik ve uygulama yönünden daha doğru bir tercih olmaktadır.