ufuk saçıntı
Ufuk Saçıntı
Tüm Başlıklar

Vergi gelirlerinin daha hızlı ve güvenli bir şekilde tahsil edilmesini sağlayan stopaj uygulaması hakkında merak edilen “Kira stopajı nedir?”, “Kira stopajını kim öder?”, “Kira stopajı nasıl hesaplanır?” gibi tüm soruların yanıtlarına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Kira Stopajı Nedir? Stopaj Nasıl Hesaplanır?

Ön kesinti anlamına da gelen stopaj; kiralanan taşınmaz için ödenen vergi olarak tanımlanabilir. Stopaj ile ilgili en önemli unsur taşınmazın ticari bir gayrimenkul olmasıdır. Kiracı tarafından ödenen kira stopaj vergisi; Gelir vergisi Kanunu’nun 94. Maddesi doğrultusunda kiraya verilen ticari taşınmazlar üzerinden kesilen bir vergi türüdür.

Kira Stopajı Nedir?

Kira stopajı sahibi tüzel ya da gerçek kişiler olan ticari mülklerin kiraya verilmesi halinde brüt kira bedeli üzerinden hesaplanan ve kiracı tarafından ödenmesi gereken bir vergi türüdür. Bir başka ifadeyle verginin kaynağından kesilmesine kira stopajı denir.

Kira Stopajını Kim Öder?

Kira stopajı kim tarafından ödenir?” stopaj dendiğinde ilk sorulan soruların başında yer aldığı için bu konuya kısa bir açıklama yapmak istiyoruz. Kira stopajı yazımızın girişinde de belirttiğimiz gibi kiralama işlemini yapan tüzel kişiler tarafından ödenir. Bir önceki maddede açıkladığımız gibi stopaj verginin kaynağından kesilmesi işlemidir ve kiracının sorumluluğundadır.

Kira Stopajı Ödenmezse Ne Olur ?

Kira stopajı ödenmediği takdirde kiralanan taşınmazın temerrüt nedeni ile tahliye işlemleri yapılabilir. Sorumluluk kiracıda olduğu için stopajın geciktirilmesi durumunda ortaya çıkacak temerrüt faizi kiracı aleyhine stopaj üzerine eklenir. Ödeme yapılmaması durumunda haciz işlemi başlatılabilir.

Kira Kontratlarında Yer Alan Stopaj Nasıl Hesaplanır? (2020)

Kira stopajı brüt kira bedeli üzerinden hesaplanır. Brüt kira bedelinin %20’sinin hesaplanması ile kiracıların devlete ödemesi gereken kira stopajı belirlenir. Konunun netleştirilmesi amacıyla kira stopajı hesaplama ile ilgili bir örneği sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Net kira bedeli 2000 TL olan bir dükkanı ticari amaçla kiralayan taraflar öncelikle brüt kira bedelini hesaplamalıdır. Brüt kira bedelinin hesaplanması için net kira bedelinin 1,25 ile çarpılması gerekir. (Brüt kira , Net kiranın %25 fazlasıdır.)

  • 2000 TL’nin 1,25 ile çarpımının sonucu 2500 TL’dir. 2500 TL brüt kira bedelidir.

Brüt kira bedeli hesapladıktan sonra stopaj kesintisi hesaplanması için brüt kira bedelinin %20’sinin hesaplanması gerekir.

  • 2500 TL’nin %20’si 500 TL’dir. Bu durumda kira stopajı 500 TL olarak belirlenir.

Kira Stopajı Ne Zaman Ödenir? (2020)

Brüt işyeri kira tutarının %20’sinin hesaplanması yolu ile belirlenen işyeri kira stopajı peşin ödenen kira bedeli üzerinden yapılır. Kiracı bir aylık kira ödediyse kira stopajı bir aylık, 3 aylık kirayı peşin ödediyse kira stopajı üç aylık periyot için ödenir. Stopaj yolu ile hesaplanan vergiler aylık ya da üç aylık muhtasar beyannameler aracılığı ile ilgili ayı takip eden ayın 23. gününe kadar beyan edilir ve o ayın 26. gününe kadar ödenir.

Kira Stopajının Amacı Nedir?

Verginin vergisi olur mu?” tartışmalarına konu olan kira stopajı uygulamasının belli amaçları olduğunu söyleyebiliriz.

Kira stopajının temel amacı gelir vergilerinin daha hızlı bir şekilde tahsil edilmesinin sağlanmasıdır. Tahsil süresi uzarsa alınacak vergi enflasyona göre azalacağından devletin temel amacı kayıplarını minimize etmektir. Kira stopajının bir diğer işlevi de gelir vergisi toplamak için yapılması gereken harcamaları azaltmasıdır. Bu açıdan yaklaşıldığında kira stopajı sayesinde vergi kaçaklarının engellendiği sonucu da çıkarılabilir.