ufuk saçıntı
Ufuk Saçıntı
Tüm Başlıklar

Yenilenebilir enerji, tüm ülkelerin önemle üzerinde durması gereken, kaynak kullanımıdır. Enerji kaynakları hem üretim hem de çevre için önemli bileşenlerdendir. Dünya üzerinde kullanılan toplam kaynak kullanımının sadece %20 si yenilenebilir enerji kaynaklarına aittir. Sürdürülebilir enerji ve temiz çevre için çok gerekli olan yenilenebilir enerji için ülkemizde yapılan çalışmalar arttırılmalıdır.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Çeşitleri

Artan dünya nüfusu ve fosil yakıtlarının çevreye olan zararları nedeniyle yeni enerji arayışları ihtiyacı doğmuştur. Yeni nesillere daha temiz bir çevre bırakmak ve kaynak kullanımının tasarruflu yapılması için yenilenebilir enerji bu enerji arayışları sırasında ilk akla gelen enerji çeşitlerinden olmuştur. Yenilenebilen enerji, kaynaklarının sürekli olarak kendini yenileyebildiği ve çevreye sıfır atık bırakan enerji kaynaklarıdır. Yenilebilen enerji çeşitlerinden en fazla bilinenleri kısaca inceleyelim.

Güneş Enerjisi

Güneş Panellerinden Enerji ÜretimiGüneş panelleri yardımı ile güneşten gelen ışınların ısı ve elektriğe dönüştürülmesi sonucu güneş enerjisi oluşmaktadır. Gölgelenme durumlarında az enerji üretimi olsada, sisteme dahil edilen aküler sayesinde süreklilik sağlanmaktadır.
Güneş enerjisi hiçbir emisyon üretmez. Fosil yakıtlar CO2 salınımı yaparken, güneş enerji sistemleri ile üretilen enerji için hiçbir zaman CO2 üretimi yapılmaz

Rüzgâr Enerjisi

Atmosfer basıncının bölgeler arası farklı değerlere sahip olması ile hava hareketleri oluşmaktadır. Rüzgârlar alçak basınç ile yüksek basınç arası yer değiştiren hava akımlarıdır. Rüzgâr sürekli olarak yüksek basınç olan bölgeden alçak basınç olan bölgeye doğru hareket etmektedir. İki bölge arasındaki basınç farkı ne kadar fazla olursa oluşan rüzgâr da o kadar şiddetli olmaktadır. Aşırı rüzgâr olan yerlerde rüzgâr türbinleri aracılığı ile enerji elde edilebilmektedir. Rüzgâr enerjisi en yaygın kullanılan yenilenebilen enerji kaynaklarından birisidir. Eski çağlarda bile rüzgâr değirmeni, yelkenler vasıtasıyla bu enerjiden faydalanılmıştır.

Hidrolik Enerjisi

Hidrolik Enerjisi

Hidrolik enerji, suyun sahip olduğu akış hızı ve düşüş hızları nedeni ile elde edilebilen enerji türüdür. Barajlar ve yüksek debili ırmaklar bu enerjinin elde edildiği yerlerdendir. Hidroelektrik enerjisi su kaynaklarının fazla olduğu ve engebeli arazilerin yoğun olduğu ülkelerin daha çok faydalandığı enerji türlerindendir. Burada, su ile türbinleri çevirerek elektrik enerjisi elde edilmektedir.

Jeotermal Enerjisi

Türkçe karşılığı yer ısısı olan jeotermal, yerin alt tabakalarında oluşan, çeşitli derinliklerde kayaçlar içinde biriken ısının, akışkanlarca yeryüzüne çıkarılması ile oluşan enerjidir. Bu ısı yeryüzüne sıcak su, su buharı veya gaz olarak çıkabilir. Çıkan enerji direkt veya dolaylı yollar ile kullanılmaktadır. Bu enerji kaynağı ülkemizde daha çok ısıtma ve turizm alanlarında kullanılmaktadır.

Biyokütle Enerjisi

Şehirlerde toplanan organik atıklar, bitki ve hayvan atıkları, yosun, alglerden elde edilen enerji kaynağıdır. Kompos tesisleri ile bu atıklardan enerji elde edilmektedir. Yaşadığımız şu yıllar biyokütlenin altın çağını oluşturmaktadır, teknolojideki gelişmeler ve çevrecilik konusunda oluşan farkındalık özellikle belediyeleri bu konularda yeni projeler üretmenlerini sağlamaktadır. Buralarda atıklar en verimli bir şekilde ortadan kaldırılmaktadır.

Dalga Enerjisi

Dünyamızın %75 i su ile kaplı olmasına rağmen dalga enerjisi en az kullanılan yenilebilen enerji kaynaklarından birisidir. Denizlerde ve okyanuslarda oluşan dalga ve dalgalanmalardan, dalga jeneratörleri vasıtasıyla elde edilirler. Dalga enerjisi sınırsız bir yenilenebilen enerji kaynağıdır. Ülkemizde bu kaynaktan faydalanılmamaktadır. Zonguldak’ta deneme amaçlı bir üretim ile 50 kW lık enerji üretilerek 25 hanenin elektrik ihtiyacının karşılanmasının planlandığı bir proje vardır.

Hidrojen Enerjisi

Hidrojen gazının işlenmesi ve dönüştürülmesi ile elde edilen bir enerji kaynağıdır.

Doğa Evlerinde Hangi Enerji Kullanılmalıdır ?

Birçoğumuz bazı zamanlar şehirlerden kaçarak, doğa içerisinde zaman geçirmeyi istemişizdir. Bu istek kimi zaman günübirlik geziler ile giderilse de bazılarımız tabiatta çok daha fazla zaman geçirmek ister. Bu sebepten birçok aile artık şehirden uzak yerlerde doğa ile iç içe olmak için kendisine arazi satın almaktadır.
Şehirden uzakta satın alınan bu arazilerde enerji ihtiyacı en kolay ve doğaya dost şekilde nasıl sağlanır? Bu sorunun cevabını vermeden önce tabiat ile iç içe olmak üzere o araziyi satın aldığımız hatırlanmalı ve temiz enerji kaynaklarına yönlenmelidir.
Doğa evlerinde güneş panelleri ve rüzgar türbinleri sayesinde veya karma sistemler ile uygun bir şekilde elektrik enerjisi sağlanabilir. Burada ihtiyaçlar abartılmamalıdır. Bir kaç LED lamba, telefon şarjı bir hafta sonu geçireceğimiz doğa evimizde bize yetecektir. Yakınlarda güzel debisi olan bir ırmak var ise hidrolik enerjisinden de faydalanılabilir, fakat ülkemizde buralarda kullanılacak olan türbinler fazla çeşitlilikte olmadığından pahalıdır. Biz sizlere bu iş için hazırlanan paket sistemleri öneririz. Bu sistemleri satan firmalar içerisine kurulum şemalarını ve detaylarını da eklemektedir.
Doğa evi hayaliniz varsa; kapalı mekânlarınızı en azda tutmayı ve kendi elleriniz ile arazinize yeni bitki, fidanlar dikmeyi ilk hedefiniz olarak belirleyiniz.