tevfik vidin
Tevfik Vidin
İçeriğe Ait Başlıklar 1 Başlık

Vergi İndirimi

3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı kira ödemelerinde uygulanan (İş yeri kira stopajı) %20'den %10'a oranına ilişkin indirim süresi 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

23.12.2020 tarih 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.12.2020 tarih 3318 sayılı ve 3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile; 

bazı mal teslimleri ve hizmet ifalarında 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere getirilen KDV oranı indirimi ile yine aynı tarihe kadar uygulanmak üzere getirilen iş yeri kira tevkifat oranı indiriminin ( %18'den % 8'e ) uygulama süreleri 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.