emlak vadisi
Emlak Vadisi
Tüm Başlıklar

Kira sözleşmesi bağımsız şekilde bir taşınmazın kiralamak isteyen kiracının sözleşmesinin bitmesiyle kiralamış olduğu taşınmazını herhangi bir şartın öne sürülmeden boşaltacağına dair vermiş olduğu yazılı olarak irade beyanıyla tahliye taahhütnamesi olarak adlandırılır. Tahliye taahhütnamesi hukuki olarak kabul edilecek bir şekilde olması için yazılı olarak yapılması sözleşme tarihi itibariyle de belli süre geçmesi, kiracı özgür iradesi ile tahliye kararını belirtmek gereklidir.

Tahliye taahhütnamesi geçerlilik şartları Taahhütnamenizin geçerli şekilde olması için kiracı belli bir süre taşınmazda oturmalıdır. Bu yüzden kira sözleşme esnasında yapılacak tahliye taahhütnamesi geçersiz kabul edilecektir. Tahliye taahhütnameye rağmen süre bitimi ile kiracı mülkü boşaltmama durumunda kirada olan taahhüt tarihi bitmeden 30 gün önceden ihtar çekip dava ve icra yoluna gider.

Belli Süre Kira Sözleşmesi Tahliye Süresi Ne Şekildedir ?

Kira dönemi belli olduğunda yani sözleşmenin bitim tarihi belirtildiğinde kontrat türü belli süre kira sözleşmesi denilmektedir.

 • Belirli süreli kira sözleşmesinde, taraflar bildirimde bulunmadığı takdirde 1 yılın sonunda kontrat yenilenmiş olur.
 • Kira sözleşmeniz bitse bile gayrimenkul sahibi kiracıdan evi boşaltma talebinde bulunamaz.
 • Ama kira sözleşmesi üzerinden 10 yıl geçtiğinde bildirim yapılarak sözleşme feshederek kiracı tahliyesi ister.
 • Kiracının tahliyesinin süreleri, kiracı kira kontratı bitimi 15 gün kala evin boşaltılacağının bildirilmesiyle başlamaktadır.
 • Kiracı gayrimenkul sahibine evin boşaltılacağını belirtmiş olduğu tarih ile uyması gereklidir.
 • Gayrimenkul sahibi, bildirimde bulunulduğu halde belirtilmiş olan süre içinde evini tahliye etmeyen kiracı içinde 1 kira bedeli alma hakkını doğurur.

Süresi Belli Olmayan Kira Sözleşme Tahliye Süreleri Nedir ?

Kira başlangıcı tarihi belli olduğu ama kiralayabilme müddeti belirtilmeyen sözleşmeye belirsiz süreyle kira sözleşmesi olarak adlandırılır.

 • Süresi belirsiz kira sözleşmesi kiracının ya da gayrimenkul sahibinin tarafından aksi söylenmediği durumda her 1 yılsonunda kontrat yenilenmektedir.
 • Kiracı istediği zaman evi tahliye edebilmektedir.
 • Gayrimenkul sahibi, kiracı tahliyesi isteyebilmek için kira sözleşmesinin imzalanmış olduğu tarih itibariyle de 10 yıl geçmiş olması lazımdır.
 • Ama belli veya belirsiz süreli kira sözleşmesinde evin boşaltma süresi içinde uygulanmış olan bir istisna bulunmaktadır.
 • Taraflar arası tahliye taahhütnamesinin imzalanmasıyla kiracı belirtilmiş olan sürede evin tahliye edilmesi gereklidir.

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Yapılır ?

Ev hangi tarihte boşaltılacak durumunu bildirmekte olan ve kiracının imzaladığı belge tahliye taahhütnamesi olarak adlandırılır.

 • Kiracı, tahliye taahhütnamesinin belirtildiği tarihte her şart durumunda evi boşaltmalıdır.
 • Borçlar Kanunu 352. maddesinde yer alan durumlara göre kiracı, tahliye taahhütnamesinde belirtilmiş olan tarih içinde evi boşaltmamışsa gayrimenkul sahibinden bazı haklar doğmaktadır.
 • Gayrimenkul sahibi belirtilmiş olan tarih bitimi itibariyle 1 ay sonra kira sözleşmesi sonlandırılması için icra yoluna başvurur veya dava açabilmektedir.
 • Kira ilişkisi düzenlenen mevzuat ile kiracı korunmaya daha da eğilimli olması aşikâr olmaktadır. Bu durumda ise mal sahipleri kiracılarını tahliye etme durumunu zorlaştırmaktadır.
 • Kiraya veren, bu zorluğun da önüne geçilebilmesi adına (özellikle kira sözleşmesinin imzalarken) sık şekilde kiracıların tahliye taahhütnamesini almak konusunda tercihleri de bu süreç ile taraflar belli hususların dikkat etmesin de fayda olmaktadır.

Aksi takdirde belli unsurların ihmal edilmesi, her iki tarafında zaman ile nakit kayıplarına sebep verir. Tahliye taahhütname ve gayrimenkul hukukunun ilişkili olduğu sorularınızla ilgili hukuk bürolarını ile iletişime geçebilirsiniz.

Kiracı Tahliye Edilmesi

Esas olarak taahhütname almak kiracı tahliye edilmesi için her zaman yeterli olmayabilir. Ancak kiracı gelip kendinden kaynaklı gerekse de başka sebepten dolayı, taahhütname de bildirmiş olduğu süre içinde kiralanan tahliye edilemeyebilir. Bu tarz durumlar içinde taahhütname de belirtilmekte olan tarih itibariyle 30 gün içinde kiracının aleyhine icra takibinin başlatılacağı gibi sulh hukuk mahkemesi taraflı dava da açılabilmektedir. Tahliye taahhütname, (var ise) alt kiracı için de hüküm doğurabilir. En son belirtilmesi gerekli olarak kiracılar tahliyesini sadece kiracılar taahhütname alınmak sureti ile olmayan kiraya verenlerin birçok imkânı tanınmaktadır.

Tahliye Taahhütname Yargı Kararı

Kiracı Tahliye Taahhütname, İcra mahkemesi taraflı verilmiş olan yukarda tarih ile numara yazılı kararın, davalı taraflı süresinin içinde temyiz edilerek dosyada olan tüm kağıtların okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Davacı kiralanan tarafından davalı kiracının hakkında tahliye taahhüdü dayanıklı olarak başlatılmış olduğu icra takiplerine borçlu taraftan da itiraz edilme üzerine davacının icra mahkemesi başvurularak itiraz kaldırılmasına, takip devamının ve tahliye istemlerinde bulunur.

 • Mahkeme, istem kabulüne karar vermesi üzerine karar davalının tarafından da temyiz edilir.
 • Davacı alacaklı takibin durması üzerine, icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasına ve takibin devamına karar verilmesini talep etmiştir.
 • Tahliye taahhüdüne dayalı icranın takibi dayanaklı tahliye taahhütname noterlik tanzimi ya da tasdik edilmesi söz konusu değildir.
 • Kiralamış olan davacı adi yazılı olan tahliye taahhüdünün dayanmış olduğu kiracı davalının da bu adı yazılmış olan tahliye taahhüdünde imzasının açık şekilde inkar etmiş olduğuna göre icra mahkemesi inkar edilmiş olan imza incelettirme yetkisinin olmadığı gözetilip itiraz kaldırılması tahliye istemi reddi kararı verilmesi gerekirken, yazılı bir şekilde tahliye karar verilme durumu doğru olmamaktadır.
 • Kararlar bu nedenlerle bozulmalıdır.

Kira Tahliye Davaları

Dava tahliye taahhüt nedeni ile kiralanan tahliye yönelik olarak icra takibinin yapılan itiraz iptali ile tahliyesi istemine ilişkin olmaktadır. Kira Tahliye davaları ile ilgili daha detaylı bilgi için Tıklayınız.

Tahliye Davasının Süreleri

Tahliye ilişkili taahhütname de belirtilmiş olan sürede taşınmaz tahliye edilmeme halinde kiraya verilmiş olan bu tarihten başlanmak üzere 30 gün içinde tahliye davasının ya da icra takibini başlatabilir. Eğer kiralık olan gayrimenkul tahliye tarihi öncesinde bir tarihte kiracı taahhüt etmiş olduğu tarihte gayrimenkul tahliye etmesi ihtar edilirse 30 gün olan dava süresinin 1 yıl uzaması istenir.