ufuk saçıntı
Ufuk Saçıntı
Tüm Başlıklar

 

Ortaklığın Giderilmesi Davası İle Ne İşe Yarar ?

İzale-i Şuyu olarak da bilinen ortaklığın giderilmesi davası ile elbirliği veya paylı mülkiyet ile bir taşınır veya taşınmaza ortak olan paydaşların ortaklığı sona erdilerek kişisel mülkiyete geçiş sağlanır.


Ortaklığın Giderilmesi Davası Kimlere Karşı Açılır?


Ortaklığın giderilmesi davasını paydaşlardan herhangi biri diğer bütün paydaşlara açabilir. Önemli olan nokta tüm paydaşların davaya taraf olması gerektiğidir.Bütün paydaşlar davaya dahil edilmeden hüküm tesis edilemez. Paydaşlardan birinin ölümü halinde işbu dava ölen paydaşın mirasçılarına yöneltilir. Dava açıldıktan sonra paydaşlardan birinin ölümü halinde ise mirasçılar davaya dahil edilir.


Ortaklığın Giderilmesi Davası Hangi Mahkemede açılır?


Ortaklığın giderilmesi davası taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılır.


Ortaklığın Giderilmesi Davasında Harç ve Masraflar


Ortaklığın giderilmesi davası açılırken maktu dava harcı davayı açan şahıs tarafından mahkeme veznesine yatırılmalıdır. Dava sonuçlandığı zaman davacı tarafından dosyaya yapılan harç ve masraflar paydaşlar arasında bölüştürülür.


Ortaklığın Giderilmesi Davasında Aynen Taksim ve Satış Yolu


Ortaklığın giderilmesi aynen takim veya satış yoluyla mümkündür . Aynen taksim tarafların paydaş oldukları taşınmazın niteliği gereği bölünebilecek durumda olması ve tarafların yazılı olarak paylaşımı kabul ettiklerini mahkemeye bildirmeleriyle gerçekleşir. Şayet taraflar taşınmazın paylaşımı konusunda anlaşamazlar ise ortaklık dava konusu taşınmazın icra yoluyla satılarak taraflara payları oranında isabet eden meblağın ödenmesiyle son bulur.
Ülkemizde genelde miras kalan taşınmazlarda ortaklığın giderilmesi davasına sık rastlanılmaktadır. Miras kalan taşınmaz üzerinde mirasçılar elbirliği ile malik olmaktadır. Taşınmazın mirasçılarca paylaşılamaması sonucu ortaklığın giderilmesi davası yoluna başvurulmaktadır. Uzman avukatlarımızca Türkiye’nin birçok yerinde benzer davalar sonuçlandırılmış olup taşınmazın kıymet takdiri ve dava süreci ile ilgili bilgi kurumumuza başvuru yapmanız durumunda  tarafınıza verilecektir.