ufuk saçıntı
Ufuk Saçıntı
Tüm Başlıklar

Muvafakat kelime olarak uygun görme, onay verme ve kabul etme anlamına gelmektedir. Muvafakat belgesi ise daha çok resmi işlemlerde kullanılmak için alınan onay, izin ve kabul edilme belgesi şeklinde olmaktadır. 
Resmi işlemlerin yapılması için bir kurum başka bir kurumdan bu belgenin temin edilmesini talep etmektedir. Yapılacak işlem için muvafakat belgesi almak işlemin yapılmasının bir sakıncası olmadığı ve ilgi makam ve kurumun bilgisi dahilinde olduğu anlamına gelmektedir. Halk dilinde muvafakat belgesine “muvafakatname” de denilmektedir. 
Muvafakat belgesi başkaları adına yapılacak işlemlerde kişinin bilgi ve onayının alındığını göstermektedir. Kurumlar arası yapılacak işlemlerde ise bir kurumun başka bir kuruma işlem yapma yetkisin vermesi anlamına gelmektedir.

Muvafakat Belgesi Nerede Kullanılır ?

Muvafakat belgesi resmi niteliği bulunan işlemlerin yapılması amacıyla alınmaktadır. 
Muvafakat belgesi kullanılan bazı yerleri şu şekilde saymak mümkündür;
 • Tapu işlemlerinde
 • Kamuda tayin işlemlerinde
 • Noter işlemlerinde
 • Veraset ve intikal işlemlerinde
 • Velayet işlemlerinde
Muvafakat belgesi işlemlerin devam edebilmesi için gereken bir belgedir. Muvafakat belgesi yetkililerin yapılacak işlemlere izin verdiğini gösteren bir belgedir.

Muvafakat Belgesi Nereden Alınır ?

Muvafakat belgesi işlem yapmaya izin veren makamdan alınır. Kamuda çalışan bir memurun naklen başka bir kuruma tayin olabilmesi için çalışmış olduğu kurumdan muvafakat belgesi alması gerekmektedir. Tapu, Veraset ve velayet gibi işlemlerde muvafakat belgesi noter aracılığıyla alınmaktadır. 
Kendi adına işlem yapma yetkisini kullanmak istemeyenler veya kullanamayacak durumda olanlar (18 yaş altı gibi) notere giderek muvafakat belgesi düzenleyerek bu işlemleri ikinci şahısların yapması için izin vermiş olurlar. Yani bireysel muvafakat belgelerini almak ve vermek için noterler yetkilidir. Resmi işlemlerde düzenlenen muvafakat belgelerini kurumun en yetkili makamı veya uygun gördüğü bir alt makamları vermektedir.

Muvafakat Belgesi Neden Gereklidir ?

Bir işlemin resmiyet kazanarak yapılabilmesi için ilgili kurumların veya kişilerin bilgisi dahilinde yapılması gereklidir. Resmi olarak ayrı yaşayan bir ailende ebeveynlerden birisinin çocuğunu diğer ebeveynden izin almadan seyahate çıkartması suç olarak görülmektedir. Bu ebeveynin çocuğunu yasalara uygun olarak seyahate çıkarabilmesi için diğer ebeveynin noterde düzenlenmiş olan muvafakat belgesini alması gerekmektedir. 
Aynı şekilde bir kurumda çalışan memurun başka bir yere atanması için kurumundan izin alarak geçiş yapması zorunludur. Memurun çalışmış olduğu kurum bir belge düzenleyerek kişinin nakil işleminde bir sakınca olmadığını ve kişinin geçişi için izin verdiğini karşı kuruma bildirmesi gerekmektedir. 
Yani muvafakat belgesi resmi bir işlemi gerçekleştirmek için gerekli onayın verilmesini ifade etmektedir. Bu durumda farklı kurumları veya üçüncü şahısları ilgilendiren işlemlerin yapılabilmesi için muvafakat belgesinin alınması zorunlu olmaktadır.

Muvafakat Belgesinde Hangi Bilgiler Yer Alır ?

Muvafakat belgesinin resmi nitelik kazanabilmesi için üzerinde bazı bilgilerin bulunması zorunludur. 
Bir muvafakat belgesinde bulunması zorunlu bilgilerden bazılarını şu şekilde saymak mümkündür;
 • Muvafakat veren kurum ve kişinin kimlik bilgisi
 • Muvafakat verilen konu
 • Muvafakat veren ve alanın adres ve iletişim bilgisi
 • Muvafakat süreli ise süreleri
 • Muvafakat verenin imzası
 • Muvafakat belgesinin onaylı olması
 • Var ise özel hususların belirtilmesi
Muvafakat belgesi üzerinde yer alması gereken bilgilerdir. Noterden veya işlemin durumuna göre resmi kurumlardan alınan bu bilgileri içeren muvafakat belgesi ile yapılacak işlem için gereken izin alınmış sayılmaktadır. Noterde düzenlenecek muvafakat belgesinin standartlara uygun şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Muvafakat Belgesi ile Yapılabilecek İşlemler Nelerdir ?

Muvafakat belgesi bir işlemin suç teşkil etmeden yapılmasını sağlayan izin belgesidir. Muvafakat belgesi ile tapuda alım – satım, çocuklar adına resmi kurumlarda işlemler (pasaport, vize gibi), anne veya babaya çocuğu ile özgür bir şekilde seyahat yapma yetkisi sağlar. Kamuda çalışan bir memurun başka bir kuruma geçmek için başvuru yapabilmesini sağlamaktadır. 
Öğrencilerin okullarda düzenlenen etkinliklere (spor müsabakaları, şehir dışı geziler gibi) katılabilmesi için okulun öncelikle velilerden muvafakat belgesi alması gerekmektedir. Muvafakat belgesi olmadan gerçekleştirilecek işlemlerden doğacak zararlar ilgililer tarafından tazmin edilmek zorundadır. Yani bu tür işlemleri muvafakat belgesi olmadan yapmak isteyenler doğrudan suç işlemiş sayılmaktadır.

Muvafakat Belgesi Alırken ve Verirken Nelere Dikkat Edilmeli ?

Muvafakat belgesi düzenleyenlerin (muvafakat verenlerin) dikkat etmesi gereken önemli hususlar şöyledir. Muvafakat verilen kişi ve kurum hakkında kimlik bilgilerinin olması, muvafakat verilen konunun doğru ve net ifadelerle belirtilmesi, muvafakat sınırlarının çizilmesi, muvafakat süresinin belirlenmesi ve muvafakat belgesinin noter aracılığı ile verilmesine dikkat edilmelidir. Muvafakat belgesini alanların dikkat etmesi gereken husus ise yapmak istedikleri işlemlere uygun bir içeriğin düzenlenmesidir. 
Muvafakat belgesi üzerinde muvafakat veren kişi ve makamın bilgilerinin olması önemlidir. Muvafakat alanlar konusu suç teşkil edecek muvafakat belgelerini almaktan kaçınmalıdır. Muvafakat belgesinin amacına ulaşması veya belgede belirtilen sürelerin dolması durumunda sorumluluktan kurtulmak için bunu noter aracılığı ile karşı tarafa bildirmelidir. Muvafakat belgesinin noter aracılığı ile düzenlenen tek tip bir belge olmasına dikkat etmek gerekmektedir.

Muvafakat Belgesi İşlemleri Ne Kadar Sürede Tamamlanır ?

Noter aracılığı ile muvafakat belgesi düzenlemek isteyenlerin işlemleri kısa sürede tamamlanmaktadır. Muvafakat belgesi vermek isteyen ve muvafakat belgesini almak isteyen tarafların aynı anda noter huzurunda bulunması durumunda aynı gün işlemleri tamamlanmaktadır. Ancak resmi kurumlarda düzenlenen muvafakat belgelerinde net bir süre bulunmamaktadır. 
Özellikle bir kurumdan başka bir kuruma geçiş yapmak isteyen kamu çalışanları için muvafakat belgesi düzenleme süresi ayları bulmaktadır. Resmi kurumlarda düzenlenen muvafakat belgelerinde koordineli olarak farklı birimlerden görüş ve önerilerin alınarak muvafakat belgesi düzenlendiği için süreç bir hayli uzun olabilmektedir. Fakat muvafakat belgesi düzenlenecek konuya göre bu sürelerin aynı gün veya birkaç gün içerisinde düzenlenmesi de mümkündür.