emlak vadisi
Emlak Vadisi
Tüm Başlıklar

Konut sigortası; konutların yaşanabilecek felaketlere karşılık güvence altına alındığı sigorta türüne verilen isimdir. Sigorta yaptırılabilecek konutlar arasında evler, iş yerleri ve yazlıklar vs bulunur. Bu konutlar ortaya çıkması muhtemel olan felaketlere karşı sigortalanır. Sigortanın geçerli olduğu durumlarda teminat verilen felaketler yaşanırsa konutlardaki maddi kayıplar sigorta tarafından karşılanır. Böylelikle konut sahipleri zarar etmeden felaketleri atlatabilirler.

Konut sigortasında kişilerin talepleri doğrultusunda binaların yanı sıra bina içerisinde yer alan eşyalarında sigortası yapılabilir. Böylelikle deprem veya yangın gibi felaketlerde zarar gören eşyaların zararını da sigorta karşılar. Sigorta şirketleri aracılığıyla yapılabilen bu sigortanın süresi ise 1 yıldır. Sürenin dolması durumunda konut sahipleri tekrar sigorta yaptırma hakkında sahiptir.

Neden Konut Sigortası Yaptırılmalıdır?

Ev, iş yeri veya yazlık gibi konutlara sahip olan kişiler konut sigortası yaptırmalıdır. Çünkü bu sayede konutların felaketler sonucunda gördüğü zarar sigorta tarafından karşılanır. Eşyaların sigortalanması durumunda konuta ek olarak eşya içinde ödeme yapılır. Ayrıca sigorta poliçesinde yer alması durumunda felaket sonrasında konutun kullanılamaması durumunda sigorta aracılığıyla otelde konaklanabilir.

Poliçede belirtilmesi durumunda felaket sonrası çilingir hizmeti, kombi bakımı ve yalı yıkama hizmeti almak mümkündür. Konut içerisinde yaşayan insanların felaket sırasında zarar görmesi durumunda tedavi masraflarını da sigorta karşılar. Ancak bu masraflara da poliçede yer verilmesi şartı vardır. Ölüm ve sakatlık durumunda sigorta güvencesinin de konut sigortasıyla sağlanması mümkündür.

Konut Sigortası Nasıl Alınır?

Konutlarını güvence altına almak isteyen kişiler konut sigortası almak için farklı yolları deneyebilirler. Bu yollar arasında banka şubeleri ile internet bankacılığı vardır. İsterlerse banka şubelerine giderek ya da internet bankacılığından yararlanarak sigorta başvurusu yapabilirler. Bunun dışında ise sigorta yaptırmak için sigorta şirketlerine başvurabilirler. Böylelikle şirketle sigorta için ek teminatları belirleyerek poliçeyi imzalayıp sigortadan yararlanmaya başlayabilirler.

Konut Sigortası Hangi Masrafları Karşılar?

Konut sigortasının karşıladığı masraflar ana ve ek teminatlardan oluşur. Ana teminat yangın olayının yaşanmasıdır. Konutta yaşanan yangın kaynaklı zararlar sigorta tarafından karşılanır.

Konut sigortasının yangın dışında karşıladığı masraflar (ek teminatlar) ise şunlardır;

 • Hırsızlık
 • Sel baskını
 • Terör
 • Yer kayması
 • Araç çarpması
 • Deprem
 • Cam kırılması
 • Fırtına
 • Duman
 • Yanardağ püskürmesi
 • Dahili su
 • Ferdi kaza
 • Grev, lokavt vs.

Ek teminatların gerçekleşmesi durumunda da poliçede bulunmasına bağlı olarak masrafları sigorta karşılar. Ayrıca konut sigortasını yaptıran kişilerin istemeleri durumunda evlerinde bulunan eşyaları da sigortalatması mümkündür.

Konut Sigortasında Kapsam Dışı Kalan Durumlar Nelerdir?

Konut sigortasına sahip olan konut sahipleri ya da kiracıların karşılaştıkları bazı olaylar sigorta kapsamına dahil edilmez. Bu sebeple de yaşanan maddi kayıplar sigorta tarafından karşılanmaz. Sigorta kapsamına alınmayan durumlardan ilki savaştır. Konutun bulunduğu bölgede savaş çıkması, askeri hareketin olması veya istila durumlarından konutta meydana gelen zarar sigorta tarafından karşılanmaz.

Nükleer yakıt veya yakıtın yanması sebebiyle karşılaşılan zararları sigorta karşılamaz. Ayrıca konutlarda elektrikli cihazlar nedeniyle uğrayan zarar yangın olayına neden olmadıkça sigorta tarafından karşılanmaz. Devlet tarafından alınan kararlar sebebiyle konutun zarar görmesi durumunda sigorta ödeme yapmaz. Ayrıca sigorta sahiplerinin kendi hataları sebebiyle konutun zarar görmesi sigorta kapsamında yer almaz. Bunlar dışında ise sigorta poliçesinde ek teminat ya da teminat olarak belirtilmeyen durumlar sigorta kapsamına dahil olmaz.

Kimler Konut Sigortası Yaptırabilir?

Konut sigortası yaptırmak isteyen kişilerin taşımaları için belirlenmiş özellik ve şartlar yoktur. Yaşadıkları konutlarını ya da eşyalarını sel, yangın ve diğer felaketlere karşılık güvence altına almak isteyen herkes konut sigortasını yaptırabilir. Bu sigortanın yaptırılması için konutun sahibi olunması şartı da yoktur. Konutun sahipleri ya da konutu kiracı olarak kullanan kişiler sigorta yaptırarak güvenceden yararlanabilirler. Ev sahipleri kendi evlerini ve eşyalarını sigortalatabilirken kiracı olan kişiler ev içerisinde bulunan eşyalarını sigortalatarak felaket yaşanması durumunda sigortadan yararlanma hakkı elde ederler.

Konut Sigortası Yaptırmak Zorunlu Mu?

İş yeri, ev veya diğer konutlar için yapılan konut sigortası kişiler tarafından yaptırılması zorunlu olan bir sigorta değildir. Kişiler kendi istekleri doğrultusunda karşılaşabilecekleri riskleri göz önüne alarak bu sigortayı yaptırabilirler. Poliçeyi imzaladıkları tarih itibariyle 1 yıl boyunca yaşayabilecekleri yangın, sel, fırtına, terör ve deprem gibi olaylarda konutun ya da eşyaların zarar görmesi durumunda sigortadan yararlanabilirler. Üstelik bu sigortanın yenileme hakkı olduğu için süresi bitince istedikleri kadar yenileyerek sigorta güvencesinden yararlanmaya devam edebilirler.

Konut Sigortası’nın Hasar Ödemesi Nasıl Olur?

Konut sigortası yaptıran kişilerin konutlarında meydana gelen hasarın karşılanması için bazı adımların izlenmesi gerekir. Bu adımlar şunlardır;

 • İlk olarak sigortanı yaptırıldığı sigorta şirketine hasar bildirimi yapılır.
 • Konut sahipleri hasarın gerçekleşmesinin ardından hasar tutanağı tutarlar. Bu tutanakta doğru bilgileri vermeleri önemlidir.
 • Sigorta şirketi ise hasar bildirimi sonrasında konut adresine bir eksper gönderir. Eksper konut hasarına dair bir ekspertiz raporu hazırlar.
 • Rapor talep edilen diğer belgelerle birlikte sigorta şirketine gönderilerek onay verilmesi beklenir.

Son aşamada ise sigorta yetkilileri rapor ve belgeleri inceleyerek sigortanın hasarı karşılayıp karşılamayacağına karar verir. Bu kararın verilmesi 30 gün (iş günü) içerisinde gerçekleşir. Olumlu yanıt verilmesi durumunda da hasar sigorta tarafından karşılanır.

Konut Sigortası İptal Edilebilir Mi?

Konut sigortasının iptal edilmesi mümkündür. Yaptırdığı sigortayı iptal ettirmek isteyen kişilerin iptal dilekçesi hazırlayarak bu dilekçeyi Tüketici Hakem Heyeti’ne göndermeleri gerekir. Heyet tarafından yapılan dilekçe incelemesi sonrasında sigortanın iptali sağlanabilir. Ayrıca kişilerin sigortayı yaptırmış oldukları sigorta şirketleriyle görüşme yaparak da konut sigortasını iptal ettirmeleri mümkündür. Ancak iptal durumunda poliçede belirtilen iptal şartlarını kabul etmiş olurlar.