emlak vadisi
Emlak Vadisi
Tüm Başlıklar

Konut kredisi kullanan vatandaşlar, daha sonradan konut ipotek kaldırma işlemlerini yürüterek ilgili konut üzerindeki tüm haklara sahip olacaktır. Söz konusu ipoteği kaldırmak için öncelikle kredi borcunun tümüyle sona ermiş olması gerekiyor. Devam eden bir konut kredisi borcu olduğu zaman ipotek kaldırma işlemi yapılamıyor.

İşlemler için öncelikle bankaya müracaat ederek bir dilekçe yazmanız gerekiyor. İpotek fek yazısı adını verdiğimiz bu dilekçe, banka tarafından online ortamdan tapuya gönderilir. Sonraki aşamada tapuya bir harç ücretinin ödenmesi gerekecektir. İlgili harç ücretini ödedikten sonra konut üzerindeki ipoteğin kaldırılmasına dair inceleme başlatılır.

Konut Kredisinde Neden İpotek Uygulanır?

Konut kredileri, miktar olarak diğer kredi türlerine göre oldukça yüksek tutara sahiptir. Bu süreçte bankalar, kendini garanti altına almak için ipotek işlemlerini uygular. Kredi başvurularını yaptığınız andan itibaren başlamak üzere, borcun tamamı geri ödenene kadar ilgili konut üzerine ipotek getirilir.

Borcun tamamı geri ödenene kadar konut üzerindeki ipotek kalkmaz ve eviniz bir anlamda bankada rehin tutulur. Şayet borcun geri ödemesinde herhangi bir aksaklık görülürse, bankalar ilgili konut hakkında satış kararı çıkararak borcu geri alır. İpotek sürecinde söz konusu konut üzerinden satış yapmanız ya da tapu ile ilgili olarak herhangi bir devir işlemi yapmanız mümkün olmayacaktır.

Konut İpoteğini Kaldırmak İçin Gerekli Evraklar

Konut kredilerinde ipotek kaldırma işlemleri online ortama taşındığı günden bu yana, evrak işlemleri de online olarak kolayca yürütülebiliyor.

Bankaya müracaat ederek başlatacağınız ipotek kaldırma işlemlerinde sizlere şu evraklar gerekecektir:

  • Borcun kapandığına dair yazı
  • Harç ücretinin ödendiğine dair fatura

Yukarıda adı geçen evraklar, Tapu Sicili Tüzüğünün 88.maddesi gereğince bankalar tarafından tapuya ulaştırılır. Söz konusu harç ücretini ödedikten sonra ilgili ödeme bilgilerini bankaya ulaştırabilirsiniz. Sonrasında konut ipotek kaldırma dilekçesi talebinizin ardından bankanın çıkaracağı borç yoktur yazısı, doğrudan tapuya ulaştırılır.

Konut İpotek Kaldırma Ücreti Ne Kadar?

Konut kredisi ile aldığınız konut hakkında ipotek kaldırma işlemi yürüttüğünüz zaman, belirli ücretleri yasal olarak ödemeniz istenir. Söz konusu ücretler her yıl yeni baştan güncellenir. Bu ücret Tapu ve Kadastro harçları üzerinden hesaplanıyor. 2020 yılı verileri baz alındığı zaman, ilgili ipotek kaldırma ücretinin 37,5 TL olduğunu görüyoruz.

Bu ücreti bankaya yatırdığınız zaman, sizlere bir fek yazısı verilir. Bu yazı, borcun tamamının kapandığına dair ilişiği sizlere belirtir. İlgili kanun maddelerine göre kişilerden güncel olarak alınabilecek tek ücret 37,5 TL harç ücretidir. Bankanız bunun haricinde sizlerden bir ücret talep ediyorsa, yasal olarak bu ücreti ödememe hakkınız bulunuyor. Belirlenen harç kaldırma ücretini doğrudan banka şubelerinden ödeyebilirsiniz.

Bunun haricinde internet bankacılığı yoluyla da harç ücretlerini ödemek mümkündür. Ödeme için hangi kanalı tercih ederseniz edin, mutlaka söz konusu makbuzları temin etmeniz gerekiyor. Online harç ödemelerinde makbuzu mail yoluyla temin edebiliyorsunuz.

Konut İpoteği Ne Kadar Sürede Kaldırılır?

Konut ipoteklerini kaldırmak için yasal olarak işleyen belirli süreler vardır. Bankaya ipotek kaldırmak için başvurduğunuz zaman, aynı gün içerisinde ya da tekrar eden iş günü içerisinde ilgili belgeler tapuya ulaştırılır. İlgili belgeler tapuya teslim edildiği zaman konut ipotek kaldırma süresi işlemeye başlar. İlgili evraklar tapuya ulaştıktan sonra ortalama olarak 1-2 hafta kadar ipotek kaldırma işlemleri sürecektir.

Tapularda işlemler minimum birkaç hafta sürer ve gerekli incelemelerin ardından ipotek kaldırma kararı çıkar. Tapuda ipotek işlemleriyle ilgili olarak başvuran herkesin dosyası belirli bir sıraya koyulacaktır. Sırasıyla evraklar incelenir ve sahip olduğunuz konut hakkındaki nihai ipotek kararı belirlenir.

İpotekli Ev Satılabilir mi?

Konut kredisi ile alınan evlerde, ipotek bitene kadar tüm yasal haklar bankaya aittir. Bu süreçte ilgili satış işlemlerini doğrudan yürütmek mümkün olmuyor. Ancak bu süreçte belirli şartlarla ipotekli evi satmak mümkündür. Bu durumda öncelikle evi satın almak isteyen kişiyle anlaşmanız gerekiyor. Söz konusu kişi, evin ilgili satış bedelini bankaya öder ve krediyi çeken kişiye ait borcu sonlandırır.

Yani bir anlamda krediyi çeken kişiye ait olan borcu teslim almış olur. Toplam kredi borcu ödendiği zaman ilgili ipotek kaldırılır ve tapu el değiştirir. Ancak evi yeni alacak kişinin direkt olarak tüm borcu bankaya ödemesi gerekiyor. Zira ipotek kaldırma işlemleri için bankalar borcun tamamının ödenmesini isteyecektir.

Konut Kredisi Şartları Nelerdir?

Konut kredilerine başvurmak isteyen kişilerde en dikkat edilen iki nokta, gelir durumu ve kredi sicilidir. Konut kredileri miktar olarak yüksek olduğu için, gelir durumunuzun aylık vadeleri karşılayacak düzeyde olması gerekiyor. Konut kredilerindeki aylık vade tutarlarının ortalama olarak 2-3 bin TL civarında olduğunu görüyoruz. Gelirinizin buna uygun olarak bu tutarların belirli seviyede üzerinde olması gerekiyor. Öte yandan kredi notu düşük olan, kara listede olan ya da devam eden bir banka borcu bulunan kişilerin konut kredisi kullanabilmesi mümkün olmuyor.

Konut Kredilerinde Gerekli Evraklar Nelerdir?

Konut kredilerinde yasal olarak kişilerin bankaya teslim etmesi gereken bazı evraklar vardır. Başvuru ile beraber tüm evrakların hazırlanıp şubelere iletilmesi gerekiyor.

Bu evraklar tüm bankalarda şu şekildedir:

  • Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport
  • Maaş bordrosu
  • Eve dair tapu fotokopisi
  • Ekspertiz raporu
  • Serbest meslek çalışanları için iş yerinden alınan çalışma belgesi
  • Başvuru formu

Yukarıda adı geçen belgeleri, başvuru öncesinde hazırlamaya başladığınız zaman süreci daha da hızlandırabilirsiniz. Özellikle sürecin daha hızlı işlemesi adına online olarak ön başvuruları deneyebilirsiniz. Ön başvurularla birlikte konut kredilerine uygunluk durumunuzu görebilirsiniz. Gelir durumunuz ve kredi siciliniz yeterli durumdaysa bankalar sizleri doğrudan şubeye davet eder.