emlak vadisi
Emlak Vadisi
Tüm Başlıklar

Konutu olan herkesi ilgilendiren konut gelir vergisi 2020 yılında nasıl olacak merak edilmeye başlandı. Gayrimenkul yatırımı olan vatandaşların devletin belirlediği esaslara göre kira beyannamesi vermesi gerekir. Bu beyanname ile kiraları hesaplanıp belli vergileri ödemesi gerekir.

Devletin son yıllarda kira alımlarını takip etmesi ve belli kriterlerin tamamlandığı zaman vatandaşların vergi ödemesi gerekir. Böylelikle konut gelir vergisini dengeli bir biçimde ödemiş olur.

Devletin belirlediği esaslara göre bu beyanname yılın ilk aylarında yapılması gerekir.

Konut Gelir Vergisi

Konut gelir vergisi her yıl iki taksit olarak belirlenir. Yılın ilk aylarında verilen beyannameye göre düzenlenir. Mülk sahipler elektronik ortamda veya beyanname yazısı hazırlayarak kendisi devlete bildirmek zorundadır.

Konut gelir vergisi hesaplanırken yıl içerisindeki toplam kira bedeli hesaplanır. Daha sonra devletin 2020 yılı için oluşturduğu konut gelir vergisi sınırını geçmesi halinde vergi alınacaktır.

Bunu beyanname ile devlete bildirerek size gereken ödeme planı çıkaracaktır.

Konut Gelir Vergisi Beyannamesi

Devlet konut vergisi oluştururken belli para birimi belirliyor. Konut sahibi olan herkes bu aldığı kira bedeli yıllık olarak o belirlenen parayı aşıyorsa vergi vermesi gerekir. Kira geliri o limiti aştığı zaman beyanname vermek gerekir.

Beyanname ile geliri bildirerek vergi kaçırma suçuna girmemiş olursunuz. Devlete konut geliri üzerinden vergi vermek için beyanname ile bildirmek şarttır.

Mülk sahipler 1 Ocak- 31 Aralık tarihleri arasında aldığı kira gelirlerini beyan etmesi gerekir. Beyannameyi Mart ayının ilk günü ile mart ayının son gününün akşamına kadar yapması gerekir. Eğer verilecek beyanname resmi tatile ve Cumartesi Pazar günlerine denk geldiyse o günleri takip eden ilk iş gününe vermesi gerekir.

Konut Gelir Vergisi Beyanname Şartları

Konut gelir vergisi beyannamesi oluşturarak vatandaşlık görevinizi yerine getirmiş olursunuz. Mülk sahibi kişilerin her yıl oluşturduğu ve yazılı, elektronik ortamda beyanname bildirmesi gerekir.

Beyanname bildirme şartları:

 • 2020 yılı içerisinde konut gelir vergisi hesaplanırken öncelikle Mart ayında beyanname verilmesi gerekir. Beyannameyi 1-25 Mart tarihleri arasında Gelir Dairesi Başkanlığına Bildirmesi gerekir.
 • Konut gelir vergisi doğru şekilde hesaplanarak beyannamede bildirilmesi gerekir.
 • Eğer yıl içinde yurt dışına çıkan konut sahibi vatandaşlar gitmeden 15 gün önce beyannameyi yapmak zorundadır.
 • Beyannameyi elektronik ortamda veya yazılı olarak bildirmek gerekir.
 • Eğer vefat eden mülk sahibi kişiler varsa vefatının dördüncü ayından sonra mirasçılar tarafından beyanname verilmesi şarttır.
 • Beyanname verilirken ikametgah adresleri de çok önemlidir.
 • İkametgah adreslerinin bağlı olduğu vergi dairesine başvuru yapmalıdır.

Bu şartları oluşturduktan sonra beyannameniz doğru şekilde sisteme geçecektir.

Konut Gelir Vergisi 2020

Konut vergisi mülk sahiplerini yakından ilgilendiren bir mevzudur. Beyanname işini bir kod tarafından da halledebilir. Mülk sahipleri vergi dairesinde kod veya şifre oluşturuyorlar. Yıllık konut gelir vergisini bu kod ve şifre sayesinde beyannameyi elektronik ortamda verebilir.

Vekalet yoluyla elektronik ortamda beyannamesini sunabilir. Beyanname usullerine göre vergi mart ve temmuz ayında iki taksit şeklinde ödenmektedir.

Konut Gelir Vergisi Hesaplama

Konut gelir vergisi hesaplanırken toplam kira bedellerinden masraflar çıkartılır ve ortada kalan para sizin vergiye tabi olan kısımdır. Bu kısmı her ay düzenli olarak hesaplamak gerekir. Daha sonra oluşan miktar devletin belirlediği standardı aşıyorsa vergi dilimine tabi olursunuz.

Her yıl değişen konut gelir vergisi hesaplama araçları sayesinde daha kolay halledebiliyorsunuz. Hesaplama araçlarına düzenli gelen kira gelirleriniz girersiniz. Daha sonra masrafların toplan fiyatı girilir. En sonda çıkan hesaplamalarla devletin belirlediği yüzdelik dilimi geçiyorsanız konut gelir vergisi beyannamesi yapmanız gerekir.

Genel olarak kullanılan formül ise İndirilebilecek Gider = Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat* Toplam Hasılat ile hesaplanır. Bu formül size ortalama bir hesap çıkaracaktır. Beyanname oluştururken bu bilgiler doğru hesaplanarak yazılması gerekir.

Konut Gelir Vergisi Hesaplama Yaparken Düşülmesi Gereken Masraflar

Konut gelir vergisi beyannamesi yaparken öncelikle hesaplama yapılması gerekir. Doğru bir şekilde hesaplama yapılmalıdır. Hesaplama aracında yer alan masrafların da aldığınız kiradan düşmesi gerekir.

Konut gelir vergisi hesaplama yaparken kira bedelinizin toplamından masrafların toplamı düşürülmesi gerekir. Ortaya çıkan sonuç ise size tabi olduğunuz kira bedelini veriyor. Böylelikle o kira bedelini beyanname ile bildirmeniz gerekir.

Konut gelir vergisi hesaplama yaparken toplam paradan düşürülmesi gereken masraflar:

 • Elektrik, su, asansör, temizlik gibi masraflar
 • Konutun sigorta giderleri
 • Konut için verilen harçlar
 • Konut için ödenen vergiler
 • Bakım ve onarım masrafları
 • Amortisman masrafı

Bu gibi masrafları hesaplayıp aldığınız kiranın toplamından düşülmesi lazım. Beyanname yaparken bu masrafları doğru bir şekilde bildirirseniz vergide doğru şekilde ödeme planı çıkacaktır.

Konut Gelir Vergisi Beyanname Verilme Çeşitleri

Günümüzde teknolojilerin gelişmesiyle birlikte bürokrasi işlerinde hızlılık oluştu. Konut vergisi hesaplarını yaparken hesaplama araçlarının kullanılması siz kolaylık sağlayacaktır. Beyannameleri oluşturmak ve vergi dairesine bildirmek çok hızlı ve kolay bir hale geldi.

Vergi dairesine beyannameleri bildirmek için öncelikle ikametgah adresiniz aynı yerde olması gerekir. Daha sonra kod veya şifre yardımıyla beyannameler yapılır.

Beyannameleri yaparken kullanılacak yollar ise hazır beyan sistemi, bağlı bulunduğu vergi dairesine yazılı olarak bildirmek gerekir. Bunların yanı sıra elektronik beyanname gönderme aracılığı yapan meslek mensupları aracılığı ile sözleşme imzalayarak beyannamenizi yapabilirsiniz.

Yeni açılan e-beyanname sistemi üzerinden hızlı bir şekilde beyannamenizi oluşturup vergi dairesi sistemine aktarabilirsiniz.

Konut Gelir Vergisinde Yararlanacağınız İndirimler

Beyanname oluştururken toplam miktarın % 5 şeklinde yapılan yardımlar ve bağışlar indirime tabi olur. Genel ve özel kamu idareleri, belediye, köy ve Cumhurbaşkanlığınca belirlenen vakıflara yapılan bağışlar ve yardımlar siz vergide indirimler sağlar.