aybike uysal
Aybike Uysal
Tüm Başlıklar

Kira Sözleşmesi Yapmak

Kiralama işleminde en önemli belge kira sözleşmesidir. Kira sözleşmesi, kiraya veren ile kiracı arasında yapılan yazılı anlaşmadır. Kira sözleşmesi ile her iki tarafın da hakları ve sorumlulukları yasal olarak belirlenir. Kira sözleşmesi yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:
Kiraya verenin gerçek mal sahibi veya vekili olduğunu kontrol etmek.
Kiralanan gayrimenkul veya aracın cinsi, adresi, özellikleri ve değerini doğru belirtmek.
Kiraya veren ve kiracının kişisel bilgilerini ve iletişim bilgilerini eksiksiz doldurmak.
 Kira bedelini, ödeme tarihlerini, kira artış oranını ve ödeme yöntemini belirlemek.
Kiralanan gayrimenkul veya aracın teslim edildiği durumu ve demirbaşlarını kaydetmek.
Kiralanan gayrimenkul veya araçta yapılacak tadilatlar, bakımlar ve onarımların sorumluluğunu belirlemek.
Kira sözleşmesinin süresini, feshedilme koşullarını ve cezai şartlarını belirlemek.
Kira sözleşmesinin iki nüsha olarak hazırlanması ve her iki tarafın da imzalaması.

Kiralanan Gayrimenkul veya Aracın Durumunu Kontrol Etmek

Kiralama işleminden önce kiralayacağınız gayrimenkul veya aracın durumunu görmek ve kontrol etmek önemlidir. Kiralayacağınız gayrimenkul veya araç ile kontratı yapılanın aynı olduğundan emin olun. Kiralayacağınız gayrimenkulün çevresindeki komşularla veya kapıcıyla küçük bir sohbet ederek gayrimenkul hakkında bilgi alabilirsiniz. Kiralayacağınız aracın ise teknik bakımının yapılmış olduğunu, hasar kaydının olmadığını ve sigorta durumunu kontrol edebilirsiniz.

Kira Bedelini Zamanında Ödemek

Kiralama işleminde en önemli yükümlülüklerden biri kira bedelini zamanında ödemektir. Kira bedelini ödememek veya geciktirmek hem yasal hem de ahlaki olarak doğru değildir. Kira bedelini ödememek veya geciktirmek kiraya veren ile kiracı arasında sorunlara yol açabilir. Ayrıca, kira bedelini ödememek veya geciktirmek kira sözleşmesinin feshedilmesine ve tahliye davasına neden olabilir. Bu nedenle, kira bedelini zamanında ve eksiksiz olarak ödemeye özen göstermelisiniz.

Kiralanan Gayrimenkul veya Aracı İyi Kullanmak ve Korumak

Kiralama işleminde bir diğer önemli yükümlülük de kiralanan gayrimenkul veya aracı iyi kullanmak ve korumaktır. Kiralanan gayrimenkul veya aracı kötü kullanmak, zarar vermek, bakımını yapmamak veya başkalarına devretmek hem yasal hem de ahlaki olarak doğru değildir. Kiralanan gayrimenkul veya aracı kötü kullanmak, zarar vermek, bakımını yapmamak veya başkalarına devretmek kiraya veren ile kiracı arasında sorunlara yol açabilir. Ayrıca, kiralanan gayrimenkul veya aracı kötü kullanmak, zarar vermek, bakımını yapmamak veya başkalarına devretmek kira sözleşmesinin feshedilmesine ve tazminat davasına neden olabilir. Bu nedenle, kiralanan gayrimenkul veya aracı iyi kullanmaya ve korumaya özen göstermelisiniz.

Kiralanan Gayrimenkul veya Aracı Zamanında Teslim Etmek

Kiralama işleminde bir diğer önemli yükümlülük de kiralanan gayrimenkul veya aracı zamanında teslim etmektir. Kira sözleşmesinde belirlenen süre sonunda kiralanan gayrimenkul veya aracı teslim etmemek hem yasal hem de ahlaki olarak doğru değildir. Kira sözleşmesinde belirlenen süre sonunda kiralanan gayrimenkul veya aracı teslim etmemek kiraya veren ile kiracı arasında sorunlara yol açabilir. Ayrıca, kira sözleşmesinde belirlenen süre sonunda kiralanan gayrimenkul veya aracı teslim etmemek kira sözleşmesinin feshedilmesine ve tazminat davasına neden olabilir. Bu nedenle, kiralanan gayrimenkul veya aracı zamanında teslim etmeye özen göstermelisiniz.