ufuk saçıntı
Ufuk Saçıntı
Tüm Başlıklar

Kat Mülkiyeti Ne demek ?

Kat Mülkiyeti bir arsa üzerine yapılmış yapının bağımsız bölümlerine ait mülkiyet hakkını belirtir. Mülkiyet hakkının oluşması için bu yapıya oturma ve kullanma izni verilmiş yani iskan alınmış olması şartı vardır. Kat mülkiyeti hakkı her bir bağımsız bölümün mülkiyet hakkının kimlere ait olduğunun, varsa hisse durumunun tapu sicil müdürlüğü kayıtlarına işletilmesiyle oluşur. Kat mülkiyeti mülk üzerinde her türlü hak sahibi olduğunuzu , mülkün resmi olarak size ait olduğunu , mülkte oturma izni olduğunu anlatır. Doğalgaz , elektirik ve su aboneliklerini alabilmenizi sağlar. Kat Mülkiyeti Kanunu için tıklabilirsiniz.

Tapunun Kat Mülkiyeti Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır ?

Bir tapuyu incelerken satış bedeli , niteliği , arsa payı ibarelerinin bulunduğu satırın hemen üzerinde tapu cinsini belirten bir satır bulunur. Burada kat mülkiyeti kısmı işaretliyse incelediğiniz tapu kat mülkiyetlidir. Aşşağıda ki görselde kat mülkiyetli tapunun işaretinin nerede olması gerektiği belirtilmiştir. 

 

Kat İrtifakı Nedir ?

Bitmemiş yapılardan alınan mülkler için verilen tapular kat irtifaklı tapular olarak geçmektedir. Arsa üzerine yapılacak yapı ile ilgili ruhsat onayı alındıktan sonra oluşturulabilir ve mülkiyet hakkı edinilmesine kadar kullanılır. Yapılacak bir yapının hangi özelliklere sahip olduğunu , bağımsız bölümlerin nasıl oluşacağını anlatan , arsa üzerinde alınacak bağımsız bölüme ait arsa payının devredilebilmesine olanak sağlayan bir tapu olarak değerlendirilebilir.  Fakat yapıya iskan alınmadığı müddetçe mülkiyet hakkı elde edilmez. Basit bir ifadeyle Kat İrtifaklı tapu Kat Mülkiyetli tapunun bir alt mertebesidir.

Tapunun Kat İrtifaklı Olduğu Nasıl Anlaşılır ?

Tapu üzerinde bulunan ve tapunun cinsinin belirtildiği satırdan biraz önce bahsetmiştik. Bu alanda kat irtifakı bölümü işaretliyse tapu kat irtifaklıdır. Aşşağıda ki görsel üzerinden tapunun hangi bölümünü inceleyeceğinizi anlayabilirsiniz.

 

 

Kat İrtifakı Kurmak İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir ?

 • İnşaat Ruhsatı
 • İlgili Belediye tarafından onaylanmış mimari proje
 • Vaziyet Planı
 • Bağımsız bölümleri belirten numaralar
 • Tapu Fotokopisi
 • Nüfus Cüzdanı (Arsa sahibi)
 • Yönetim Planı
 • Her bir bağımsız bölüm için belirlenmiş arsa payı hesabı

Kat İrtifakı Nasıl Kurulur ?

Yukarıda belirtilen evraklar hazırlandıktan sonra ruhsat alınan belediyeye müracat etmeniz gerekmektedir. Belediye mimari projeyi , arsa paylarını ve numara sistemini onayladıktan sonra Tapu Kadastro müdürlüğüne müracat sağlanır. Tapu kadastro müdürlüğünde ki müracat onaylandığında ilçenize ait tapu müdürlüğünden irtifaklı tapularınızı temin edilebilir.

Kat Mülkiyetine Geçiş İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir ?

 • Kat İrtifaklı Tapu
 • Nüfus Cüzdanı
 • İskan Belgesi
 • Tamamlanmış yapının son halinin ölçümlendiği Röperli Kroki

Kat Mülkiyetine Geçiş Nasıl Yapılır ?

Kat irtifaklı kurulmuş olsun veya olmasın iskan alınmış mülkler projeye uygun ve oturmaya müsait demektir. Onaylı proje üzerinde belirlenmiş bağımsız bölümler üzerinden kat mülkiyetli tapuların çıkarılması için tapu kadastro müdürlüğüne maliklerin herhangi bir tanesinin müracat etmesi yeterlidir. Yukarıda belirtilen evraklar ile birlikte tapu kadastro müdürlüğüne yapılan müracat için herhangi bir harç ücreti ödemezsiniz. Döner sermaye ücreti ile beraber işleminizi tamamladığınızda tüm bağımsız bölümler için kat mülkiyetli tapularınızı çıkarabilirsiniz. Herhangi bir kat malikinin kat mülkiyetine geçiş sağlaması blokta ki tüm mülklerin kat mülkiyetine geçişini sağlamış olur.