ufuk saçıntı
Ufuk Saçıntı

Emlak yatırımı yapmak isteyenlerin yaşadığı en büyük ikilemlerden biri ile karşınızdayız! Hangi emlak yatırımı daha karlı? Arsa mı arazi mi yoksa konut mu? Detaylar yazımızda…

Ev kontratı imzalayan alıcı

Ülkemizde emlak yatırımının pek çok yatırım aracına kıyasla orta – uzun vadede yüksek getirili ve daha az riskli olması nedeni ile pek çok yatırımcı bu alana yöneliyor. Emlak yatırımına karar veren yatırımcılar için ise çözümlenmesi gereken ilk konu arsaya mı araziye mi yoksa konuta mı yatırım yapılacağı oluyor. Yatırımcıların amacı her zaman için ellerindeki birikimin enflasyon karşısında erimesini önlemek oluyor. Hedeflenen süre sonunda yapılacak emlak satışından elde edilen kar oranı geçen sürede oluşan enflasyon oranının üzerinde ise karlı bir yatırım yapıldığı kabul edilebiliyor. Bu konuda doğru seçim yapılabilmesi için yatırım yapılması düşünülen taşınmazın beklenen değer artışının hesap edilmesi gerekiyor.

Arsa Mı Konut Mu Yoksa Arazi Mi?

Belediye sınırları içerisinde yer alan, belediye tarafından parsellenmiş arazilere “arsa” adı veriliyor. Üzerinde yapı inşa edilmesine izin verilenler imarlı arsa olarak adlandırılırken imarsız olanlar tarla vasfında değerlendiriliyor. Arsaya yapılan yatırım konut yatırımına göre pek çok noktada farklılık gösteriyor. Konut almaya karar veren yatırımcı konutu gezdiği sırada bile bazı sorunları tespit edebiliyorken arsa almak için detaylı bir inceleme yapılması gerekiyor. Yatırım amaçlı aldığı konutta kendisi oturmayacak olan yatırımcı konutu kiraya vererek buradan bir gelir sağlayabilirken arsanın bu tarz bir getirisi olmadığı gibi ayrıca vergiye de tabi tutuluyor. Arsa alınırken imar izninin olup olmadığının araştırılması, imar izni var ise imar durumunun incelenmesi öneriliyor. Zemin etüdünün incelenmesi ve arsaya inşaat yapabilme hakkının ne kadar olduğunun da mutlaka öğrenilmesi gerekiyor. Altyapısı olmayan bir bölgeden alınan arsa daha çok uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirilebiliyor. Bu özelliğe sahip arsalar alınırken yolun nereden geçeceğine dair bilgi sahibi olmak yatırımın karlılığı açısından önem taşıyor. Arsaya yatırım yapmak isteyen girişimcilerin karlılığı için arsanın satılmak istenildiğinde reel bazda kar ettirmesi gerekiyor, bunun yolu da arsanın değerinin altına satın alınabilmesinden geçiyor.

Arsa ya da arazi almak uzun vadede çok iyi getiriler sağlarken, kısa vadede kazanç elde etmek isteyenler için çok fazla önerilmiyor. Ayrıca gerekli araştırmalar yapılmadan kamulaşma tehlikesi bulunan, SİT alanları içinde yer alan ya da su havzası olan arsa ve araziler yatırımda zarar edilmesine neden olabiliyor.

Konut Yatırımı Kira Geliri Avantajı Da Sağlayabiliyor

Kira gelirinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için ise konut yatırımı yapmak daha avantajlı görülüyor. Bununla birlikte kiracının eve verebileceği hasar ya da konutta yapılması gereken düzenli tadilatların masrafları konutun değerinde azalmaya neden olabiliyor. Kira gelirinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için dükkan ve ofisler de alternatifler arasında yer alabiliyor. Yatırım için alınan bir konutun acilen elden çıkarılması gerektiğinde nakde dönüşüm süresi değişiklik gösterebiliyor. Bu açıdan bakıldığında en iyi yatırımın istenildiği zaman kolayca nakde çevrilebilen ve nakitte karlılık getiren yatırım olduğu kabul ediliyor. Konut yatırımına karar verilirken yatırımın uzun vadeli mi kısa vadeli mi olacağına karar vermek büyük önem taşıyor. Uzun vadede karlı olabilecek yatırımların kısa vadede elden çıkarılması da yatırımda zarara yol açabiliyor. Eğer yatırım yaparken banka kredisi kullanılacak ise düşük faiz oranları ve Türk Lirası üzerinden borçlanılması öneriliyor.

* Yazımız bilgilendirme amaçlıdır. Konu hakkında en kesin bilgi için alanında uzman kişilerle görüşülmelidir.