ufuk saçıntı
Ufuk Saçıntı
Ev kontratı imzalayan alıcı

Konut veya arsa satışının yapılması resmi bir işlemdir, dolayısıyla tarafların belirli belgeleri önceden hazırlaması ve tapuya gidildiğinde işlem için bu evrakları ibraz etmesi gerekir. Emlak satışının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için evrakların eksiksiz olması şartı aranır.

Konut Satışı İçin Gerekli Belgeler

Yazımızın girişinde de belirttiğimiz gibi konut satışının gerçekleşebilmesi adına hem alıcının hem de satıcının gerekli evrakları tamamlaması gerekir. Bu belgeler tapuya gitmeden önce eksiksiz bir şekilde tamamlandığında tapu işlemleri hızlı sonlandırılabilir. Aksi takdirde taraflar işlemlerin gerçekleşmesi için en az bir gün beklemek zorunda kalabilir.

Tapuya gitmeden alıcı tarafından hazırlanması gereken belgeler arasında nüfus cüzdan aslı , 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi ve alım işlemi 3.bir kişi aracılığı ile gerçekleştirilecekse 3.kişiye verilmiş vekaletnamenin aslı bulunmaktadır.

Tapuda konut alım satımının yapılabilmesi için satış yapan kişinin de tapuya getirmesi gereken evraklar bulunuyor. Ev satarken lazım olan evraklar şu şekilde sıralanabilir :

 • Nüfus Cüzdanının aslıyla birlikte fotokopisi
 • Tapunun kendisi ya da fotokopisi
 • Vergi borcunun bulunmadığını gösteren belediyeden alınmış bir yazı ( Rayiç Bedel )
 • İşlemlerin emlakçı aracılığı ile yürütülmesi halinde satıcının ilgili işlem için emlakçıya verdiği satış yetki belgesi

Arsa Satışı İçin Gerekli Belgeler

Gayrimenkul satışı kadar olmasa da son yıllarda giderek artan bir ivmeyle satılan arsalar geleceğini garanti altına almak isteyen birçok kişinin gözdesi haline geldi. İmarlı ya da henüz imara açılmayan arsalara yapılan yatırımların somutlaştırılması için arsa sahipleri ile alıcının tapuda bir araya gelmesi gerekiyor. Karşılıklı hazırlanan evraklarla arsa satışı hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Arsa alış satış işlemlerinin hızlı yapılabilmesi için alıcının ve satıcının tapuya gelmeden önce şu evrakları hazırlaması gerekiyor:

Arsa Satışı İçin Alıcının Hazırlaması Gereken Evraklar:

istanbul escort bahçelievler escort bakırköy escort
 • Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi
 • Tapu işlemleri vekalet yoluyla yapılacaksa ilgili konuda vekaletname

Arsa Satışı İçin Satıcının Hazırlaması Gereken Evraklar:

 • Tapunun aslı veya fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı ve fotokopisi
 • Rayiç Bedel
 • Tapu işlemleri vekalet yoluyla yapılacaksa ilgili konuda vekaletname

Taraflardan Biri Gerçek Kişi Değilse Tapuda Gerekli Evraklar

Konut ya da arsa satışı yapılırken gerekli olan evraklar hakkında bilgi aktardık. Ancak bu bilgiler her iki tarafında da gerçek kişi olduğu durumlarda işe yarar. Taraflardan biri tüzel kişiyse, ki alım satım işlemlerinde bu tarz durumlar yaşanabilir, tapuda satış için istenen evraklar değişime uğrar. Bu gibi bir durumda:

 • Sanayi ve Ticaret Odası Müdürlüğünden taşınmaz mala ilişkin satış yapılabilmesi için gerekli tasdikli yetki belgesi
 • Şirket yetkilisinin imza sirküleri
 • Gayrimenkul ile ilgili bağlı bulunduğu belediyeden vergi borcu yoktur yazısının alınması (Rayiç bedel)
 • Vergi levhasının aslı ve fotokopisi
 • İşlem vekalet yoluyla yapılacaksa ilgili konuda vekaletname belgelerinin işlem sırasında var olması isteniyor.