ufuk saçıntı
Ufuk Saçıntı
İçeriğe Ait Başlıklar 3 Başlık

Yapı dış duvarlarındaki farklı malzemeler kullanılmaktadır. Bazı malzemeler harç ile birleştirilmekte, bazıları ise panel halinde monte edilmektedir. Endüstriyel yapılarda çoğunlukla paneller kullanılsa da, konut türü yapılarda dış duvarlar çoğunlukla harçlı imalatlar ile örülmektedir.

Gazbeton

GazbetonGazbeton hafif bir yapı malzemesidir, içeriğinde kireç, alçıtaşı, çimento ve kuvarsit bulunmaktadır. Çok ince bir toz halinde öğütülen bu malzemelere gözenek oluşturucu alüminyumda eklenerek, su ile bir karışım haline getirilir. Oluşturulan gazbeton karışımı kalıplara dökülerek sertleşmesi beklenir. Kalıplarda 3-4 saat bekleyerek kesime uygun kıvama gelen duvar elemanları istenilen boyutlara uygun olarak kesilir ve otoklavlarda basınç altında kürleme işlemi uygulanır. Bu işlemlerden sonra gazbetonlar artık yerlerine girmeye hazır duruma gelmişlerdir. Gazbetonlar çoğunlukla donatısızlardır, donatılı gazbetonlar da üretilmektedir.

Gazbeton duvar blokları hafiftir, geçmeli ve düz olarak üretilmektedirler. Hafif olması nedeniyle yapıya daha az yük vermektedirler. Isı ve ses izolasyonu yönünden iyi bir malzemedir. Daha düz bir yüzeyi olduğu için sıva kalınlığı her yerde aynı olur, sıva ve sonrası imalatlar için daha güzel bir yüzey elde edilmiş olur. Gazbeton endüstriyel bir malzemedir, küçük yerleşim yerlerinde bulunması zor olabilir. Belirli yerlerde üretimi yapıldığı için nakliye ücretleri malzemenin üzerine ilave edilir. Klasik yapı malzemelerine göre fiyat yönünden biraz daha pahalıdır. Satıcıların bir çoğu sipariş üzerine bu malzemeyi temin ederler.

Boşluklu bir yapısı vardır, su emme derecesi yüksektir. Dış cephelerde çok iyi bir şekilde dışarıdan yalıtılmalıdırlar. Mümkün oldukça üzerlerine yağmur gelmeden dışarıdan sıva ve mantolama ile kapatılmalıdır. Düz yüzey nedeniyle sıva tutmaları zordur, aderans arttırıcı malzemeler ile yüzey sıvaya hazırlanmalıdır. İşlenmesi çok kolay bir malzemedir, özel testeresi ile istenilen boyutta kesilebilir. Tesisat boşlukları ve borularının geçtiği yerler duvarlarda kolayca hazırlanır. Bağlayıcı harç kullanımı diğer alternatiflerine göre daha az olmaktadır. Çoğunlukla hazır harçlar ile birleştirilmektedir.

Bims Bloklar

BimsBims blokların ana malzemesi pomza taşıdır. Doğal hafif agrega olarak nitelendirilen pomza taşı (İtalyanca ponza dan) kırma ,eleme ve boyutlandırmadan sonra bims agregası olarak kullanılmaktadır. Bims agregası, yurtdışında, birçok endüstriyel alanda eskiden beri kullanılmış volkanik kökenli bir malzemedir. Ülkemizde ise, bu malzeme son 10-15 yılda başta inşaat sektörü olmak üzere, endüstrinin farklı kollarında kullanılmaya başlanılmıştır. 

Bims bloklar estetik görünümü, sağlam yapısı ve iyi bir yalıtım gereci olduğu için tercih edilmektedirler. Bims bloklar büyük tesislerde üretilen malzemelerdir. Sayılı tesislerde üretimi yapıldığı için nakliye ücretleri malzemenin üzerine ilave edilir. Satıcıların birçoğu bims blokta stok yapmazlar, sipariş üzerine bu malzemeyi temin ederler. Yapı imalat hızlarının arttığı bazı aylarda malzeme temininde süreç uzayabilir.

Bims bloklar işlenirken boyutlama sıkıntısı olmaktadır, ustalar makine yardımı ile bloğu kesmemekte, yarım blok kullanacaksa kırarak bir bloğu zayi etmektedir. Ayrıca duvarın tavana geldiği yerde birçok inşaatta örüm hataları yapılmaktadır. Malzemenin sıva tutuculuğu çok iyidir, ateşe dayanımı içeriğinden dolayı yüksektir. Isı ve ses yalıtımı ve doğal şartlardan etkilenmemesi üstün niteliklerindendir. Yağışlı havalarda uygulanmasında herhangi bir sorun yoktur. Tesisat altyapısı hazırlanırken malzeme çok döküntü çıkarmaktadır.

Tuğla

TuğlaTuğla üretimi; hammadde hazırlanması, şekillendirme, kurutma, pişirme ve stok aşamalarından oluşmaktadır. Üretimde ihtiyaç duyulan hammadde doğada bulunan killi topraktan elde edilmektedir. Bu malzeme doğada heterojen bir durumda bulunmakta, tuğla için yeterli hale getirilmesi için taş ayırma, öğütme gibi işlemlerden geçmektedir.

Tuğla eski bir teknoloji olmasına rağmen, ülkemizin her yerine yayılmış işletmelerde üretimi yapıldığı için yaygın kullanıma sahiptir. Fiyat olarak, en uygun duvar malzemesidir. Boşluklu yapısı nedeniyle sesi en az ileten duvar malzemesidir. İşlenmesi çok kolaydır, gözleri mala yardımı ile kırılarak istenilen boyuta getirilebilir. İşlenirken boşlukların iç dış ortam doğrultusunda olmamasına, döşeme ve kirişle birleşim yerlerinin iyice sıkıştırılmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca, tüm yapı  duvarlarında  tuğla geçişleri bindirmeli ve şaşırtmalı olarak yapılmalıdır. 

Tuğla temini en kolay olan malzemelerdendir. İşlenirken çok döküntü çıkarması ve zayıf bir malzeme olması ise dezavantajıdır. Zayıf bir malzeme olduğundan tesisat geçecek duvarlarda bu husus dikkate alınarak, tuğla kalınlığı seçilmelidir. Tuğla diğer duvar elemanlarına göre daha fazla sıva harcı ile kaplanmaktadır. Tuğla duvarlarda iyi bir ısı yalıtımı isteniliyorsa, ısı bölgesine uygun kalınlıklarda mantolama yapılmalıdır.